Gå til sidens hovedinnhold

Verdenscup på Lillehammer i fremtiden forutsetter lokal økonomisk støtte

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Et nært og godt samarbeid mellom Skiforbundet, myndigheter, næringsliv, turistnæring og en lokal arrangør med stort engasjement er en forutsetning for å sikre fremtidige verdenscup-konkurranser på Lillehammer.

Det er stor interesse over store deler av verden om å få være arrangør av internasjonale skirenn, og stadig nye aktører søker det internasjonale skiforbundet om å få være vertskap for verdenscupen. Det er ingen selvfølge å få tildelt et slikt arrangement, ei heller beholde et man allerede har. Alle nasjonale skiforbund blir målt på kvalitet, kompetanse og sportslig innhold.

Avisen GD og enkelte andre har forsøkt å tegne et bilde av at det er krevende å finne verdenscuparrangører. Dette bildet er lite nyansert. Lillehammer ble tatt ut av langrennskalenderen i desember 2020 til fordel for Sverige under kalenderkonferansen i mai i år. Det som gjorde at Lillehammer likevel ble foretrukket da det endelige vedtaket skulle fattes for en uke siden, er at Lillehammer har både hoppbakker og langrennsløyper. RAW Air hadde også falt ut av kalenderen, men etter godt og målrettet arbeid er konkurransen sikret for kommende sesonger.

Norges Skiforbund har prioritert, og vil fortsatt prioritere Lillehammer som vintersportsdestinasjon. En slik prioritering må imidlertid ses i sammenheng med lokal vilje og engasjement. Siden OL i 1994 har Lillehammer først og fremst vært arrangør av verdenscupen i hopp, og kun tidvis arrangert kombinert og langrenn. Det var et klart ønske fra Lillehammer om å være en komplett, internasjonal vinterdestinasjon. Skiforbundet valgte derfor i 2013 å flytte suksessfulle verdenscuprenn i langrenn til Lillehammer for å lage en helhetlig nordisk helg.

Vi er glade for at rennene på Lillehammer også denne gangen er berget. Nå er det opp til oss i fellesskap om dette skal vedvare også i årene framover. Samtidig er det viktig å understreke at Lillehammer selv spiller den vesentligste rollen for at vi skal lykkes.

For å unngå eventuelle misforståelser, ønsker vi å klargjøre hvilke forutsetninger som ligger til grunn for alle verdenscuparrangement, og hvordan Skiforbundet organiserer verdenscup i Norge.

Vi er ikke en arrangør. Et nasjonalt særforbund søker og får tildelt verdenscup av det internasjonale skiforbundet (FIS). Skiforbundet tildeler arrangementene videre til klubber eller arrangørselskaper som gjennomfører arrangementene på våre vegne. Kravene i FIS-regelverket må oppfylles av alle arrangører gjennom en arrangør-avtale uavhengig av selskapsform og eierskap.

Gjennom nevnte arrangøravtale reguleres arrangørens forpliktelser, inkludert økonomi og rettighetsfordeling knyttet til arrangementet. På bakgrunn av dette utbetaler Skiforbundet et tilskudd til arrangøren som skal bidra til å sikre gjennomføring i henhold til de krav som FIS stiller.

Med unntak av en til to sentrale sponsoravtaler for verdenscup som FIS selger, tilhører alle TV- og markedsrettigheter det nasjonale forbundet i den arrangerende nasjonen. Den største andelen av inntektene fra disse rettighetene utbetales gjennom nevnte arrangørtilskudd.

Det har vært fantastiske TV-tall fra verdenscuphelgene på Lillehammer, anslagsvis 80 millioner TV-seere fra hele Europa. Flotte vinterbilder på en tid av året hvor det ikke er mange som har fått snø. I tillegg til å sette Lillehammer på kartet, gir også arrangementene store økonomiske ringvirkninger og bidrar til å opprettholde kvalitet og drift i OL-anleggene.

For Skiforbundet er det viktig å bidra til gode rammebetingelser for å kunne gjennomføre verdenscup og andre små og store arrangement. Vi har tildelt flere store mesterskap til Lillehammer i årene som kommer. Felles Norgesmesterskap for alle seks skigrener arrangeres i mars 2020, og Para VM vinter i 2021. Disse vil styrke Lillehammers posisjon som arrangør blant annet gjennom videreutvikling av anlegg, organisasjon og arrangementskompetanse.

Norges Skiforbund har en høy motivasjon for å fortsette arbeidet, men det er ikke mulig uten et fortsatt godt samarbeid med, og økonomisk støtte fra lokale og regionale myndigheter og næringsliv. Sammen med den uvurderlige innsatsen til alle frivillige kan vi få til arrangement av topp internasjonal kvalitet på Lillehammer også i årene som kommer.

Ingvild Bretten Berg, generalsekretær, Norges Skiforbund