I krevende tider søker mange trygghet. Det å stå sammen blir til realiteter langt forbi paroler mange ellers kan trekke på skuldrene av.

Partene i arbeidslivet søker sammen. De samarbeider tett med Regjeringen og Stortinget om å finne løsninger. Det er avgjørende å forebygge varige skadevirkninger for økonomi og arbeidsliv.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen frykter for dagens ledighet på om lag 15 prosent. 400.000 personer søker støtte hos NAV. Det er uvisst om alle vil ha et arbeid å gå tilbake til når bedrifter og næringsliv skal i gang igjen.

Når det er utrygghet i arbeidsmarkedet søker stadig flere trygghet gjennom å organisere seg

Når det er utrygghet i arbeidsmarkedet, søker stadig flere trygghet gjennom å organisere seg. Allerede i de første ukene i mars opplevde LO langt flere innmeldelser enn i tidligere krisetider.

LO med sine snart én million medlemmer er lokomotivet i det organiserte norske arbeidslivet. Sammen med øvrige sammenslutninger blant arbeidstakere ser vi verdien av å ha velordnede rammer når krisetider rammer oss.

Også i vårt samfunn ser vi eksempler på sosial dumping og innslag av svart, ureglementer økonomi i arbeids- og næringsliv. Koronakrisen har rammet denne delen av arbeidslivet ekstra hardt. For står du utenfor det organiserte arbeidslivet, står du også utenfor sikkerhetsnettet våre myndigheter forsøker å etablere.

Mange utfordringer skal løses i fortsettelsen. Det vil bli knallhardt for mange virksomheter å overleve. Det bli vanskelig for alle ledige igjen å få seg et arbeid. Sårbare grupper med liten utdanning og liten arbeidserfaring står ekstra utsatt til. Enda viktigere enn før blir det å se nødvendigheten av å forebygge et «utenforskap» i vårt arbeidsliv. Det vil vi alle tjene på.