Verdifull skog blir snauhogd og fylt med grus: – Vi forholder oss til at dette er avsatt til næringsareal

Biologer mener flomskogen ved utløpet av Frya er en sårbar naturtype som det er viktig å ta vare på. Nå blir området snauhogd og fylt med grus.