Verdens vanndag handler i år om hva vann betyr for oss mennesker, hvordan vi verdsetter vann og hvordan vi bedre kan beskytte og ta vare på denne viktigste av alle ressurser.

22. mars, på verdens internasjonale vanndag, vil FN belyse temaet i sin årlige World Water Development Report. Temarapporten er ment både som inspirasjon og opplysning for beslutningstakere, og for å gi et verktøy for en bærekraftig vannforvaltning.

Det livsviktige vannet
For at vi skal nå bærekraftsmålene må vi sette pris på vann som den livsviktige ressursen det er. Dette er ideen bak årets tema. Vann er grunnleggende for all sivilisasjon. Tilgang til vann er en forutsetning for bosettinger, jordbruk, helse og miljø.

Men vann er også kime til konflikt. Dette kan bli enda tydeligere i fremtiden. Vi har sett folk demonstrere i gatene for rettigheten til rent vann, mens private selskaper skrur opp prisen og begrenser tilgangen på vann. Verden over ser vi at vannmangel fører til store lidelser. I konfliktområder er tilgangen på rent vann dårlig, og det går særlig ut over de svakeste.

Tar vi rent vann for gitt?
Her i Innlandet er vi heldige som har rikelig tilgang på rent vann. Det er neppe uriktig å si at vi tar rent vann for gitt. Samtidig behandles denne uvurderlige ressursen på stemoderlig vis. Mye av infrastrukturen som skal frakte dette vannet rundt, er i elendig forfatning. Vannrør i mange kommuner i Innlandet og Norge generelt lekker i snitt 32 prosent. Det er et alarmerende høyt tall.

En ny Norsk Vann-rapport slår fast at vi blir nødt til å betale mer for vann i fremtiden. Rapporten viser de nærmest ufattelige investeringene som trengs for å ruste opp norske vannrør. Bare siden forrige rapport i 2017 har investeringsbehovet økt med 80 mrd.

Vanntjenester finansieres etter selvkostprinsippet. Men dagens kommunale vanngebyrer er ikke nok. Rapporten foreslår både økning av dagens gebyrer og innføring av nye gebyrer. I tillegg må staten bidra med nasjonale investeringer og ikke skyve ansvaret over på kommunene som er hardt presset fra før. Og i tillegg til opprusting av ledningsnettet, er det er skrikende behov for kvalifiserte fagfolk til å drifte og utvikle vannsektoren.

Hvor mye er vi villig til å betale for vann?
Dagens kommunale avgifter som sikrer oss ubegrenset rent vann i springen, er på om lag 10 kr per dag. Er det dyrt, sammenliknet med hva vi betaler for andre goder som internett, strømmetjenester og dagligvarer?

Uten vann stopper alt. Fagforbundet jobber aktivt for å bedre rekrutteringen til vannbransjen og for at vann skal anerkjennes som en rettighet og ikke en handelsvare.

Hva betyr vann for deg? På worldwaterday.org kan du lese mer om årets vanndag.

Anders Kollmar-Dæhlin, leder yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, Fagforbundet innlandet