Verken Lan eller Listhaug skal måtte oppleve netthets, mobbing, og trusler. Man trenger ikke å dele noen sitt politiske utgangspunkt for å være saklig. Man kan være totalt uenig, til og med svært provosert, men fortsatt være preget av respekt for hverandre og det frie ordskifte.

10 år etter 22. juli ser man hatefulle meldinger, grov hets, nedrige personangrep og trusler mot samfunnsdebattanter, journalister og politikere i kommentarfelt etter kommentarfelt. PST ser en økning i hatefulle ytringer som i ytterste konsekvens truer selve demokratiet. Trusler og trakassering kan føre til at engasjerte mennesker dropper ledende verv i organisasjoner, at politiske talenter lar være å stille til valg, eller at unge ikke orker å ytre seg.

En undersøkelse fra Politihøgskolen i 2017 viste at 82 prosent av rikspolitikere hadde opplevd trusler eller hatmeldinger. KS dokumenterte i 2019 at over 40 prosent av landets lokalpolitikere har mottatt hatefulle ytringer eller direkte trusler. Over 60 prosent av Norges kvinnelige politikere, fra lokal- til rikspolitikk har blitt hetset på nett, viste en undersøkelse fra Amnesty i 2018. Yngre og kvinnelige politikere er mest utsatt for netthets.

Men hva menes egentlig med netthets? Begrepet rommer handlinger som trakassering, trusler, sjikane, eksponering av personlige opplysninger og organisert nettmobbing. Felles for dem er at de er personangrep, verbale angrep på folk for hvem de er, ikke hva de mener.

Netthets er ikke det samme som å være lett krenket, denne type beskrivelser bidrar til å «normalisere» hatytringer på nettet. Netthets er en samfunnsundergravende og antidemokratisk adferd på nett. Fordi netthets skremmer flere fra å delta i samfunnsdebatten. Ironisk nok så begrenser den også andres ytringsfrihet fordi netthets i seg selv forhindrer at flere vil bidra i den offentlige debatten. Det er mange som frykter for å bli utsatt for det samme når man ser at nesten alle kommentar rommene er fylt opp med nettmobbing, personangrep, sjikane og trusler. En fri og åpen debatt forutsetter at alle kan delta uten frykt. Den som opplever å bli trakassert på grunn av sine meninger, får sin ytringsfrihet innskrenket.

Arbeiderpartiet la frem en rekke forslag i Stortinget for å gjøre noe med denne utfordringen. Blant annet foreslo vi bøtlegging av personer som hetser eller truer andre på nett, vi ønsker å gå opp de digitale stiene og trygge folks liv også på nett, men det ble dessverre nedstemt.

Netthets er en trussel mot ytringsfriheten og dermed demokratiet fordi det kan føre til at folk ikke deltar i samfunnsdebatten. Jeg kjenner flere unge kvinner som ønsker å delta i politikken, de har synspunkter og meninger som jeg vet kan bidra til enda flere perspektiver, mer engasjement, de har stemmer som er viktige i det frie ordskiftet men de sier til meg at de vil ikke fordi de kvier seg til kommentarfeltene og trakasseringen, som man må ifølge noen «bare tåle som politikere».

Vi skal ha en politisk debatt med stor takhøyde og tøffe debatter, men hets og trusler bidrar bare til at vi mister viktige debattanter og risikerer å stå igjen med en mer polarisert debatt som ikke reflekterer hva folk flest mener.

Parshang Aminian, Lillehammer Ap