Vern og utbygging i Ringebu

Av
DEL

leserinnlegg

Svar på leserinnlegg den 4. september-19 fra representantene Jostein Tromsnes (Sp), Berulf Vaagan (TVPL), Arnhild Baukhol (Tvpl), Audun Amundsen (H).

1. Fampen: De fire representanter viser til at kommunestyret ikke hadde gitt sin tilslutning til ordfører Arne Fossmo om å sende brev til Klima- og miljødepartementet i juni 2018. ang vern av Fampen. De påstår at ordfører Fossmo selv foreslo dette, uten politisk behandling. Det er helt feil! I Kom. sak nr. 059/18 av 19 juni der alle fire representanter var representert: Ap-representant Bjørn Moastuen ba i sitt innlegg om at ordføreren skulle følge opp saken ang Fampen som et Nasjonalt villreinområde. Ordfører Fossmo gikk på talerstolen og signaliserte at han ville følge opp saken fra Moastuen, og at han ville sende inn et brev til miljøministeren for å få vurdert vern av Fampen som avbøtende tiltak. Dette var det ingen av kommunestyremedlemmene som ytret seg imot.

Hvorfor har ingen kommentert dette tidligere? Vår umiddelbare tanke er at det er for å svekke ordfører Fossmo og Ap i valgkampen. Fra juni 2018 og til september 2019 så burde dette vært tatt opp på et tidligere tidspunkt.

2. Utvidelse av Nasjonalparker: Vi registrerer kommentarene om at opposisjonspartiene hadde slutta seg til et Ap-opprop ang forslaget til utvidelsen av nasjonalpark i vår region om de hadde blitt spurt. Det er kjempebra at vi er enige om det, men synd at det kommer nå så sent. Hvor var engasjementet den gang, og hva er utført?

3. Kommuneplanens arealdel: Ja vi hadde en annen strategi for å komme i land med planen. Opposisjonen ville legge østsiden brakk for ny utbygging for å få planen godkjent i sin helhet, det ville ikke vi. Kommuneplanens arealdel ble godkjent, unntatt fritidsbebyggelsen på østsiden. Den gikk inn til departementet. Vi kjempet for østsiden helt til siste slutt i denne omgang, og vi er ikke ferdige. Det kommer flere omganger.

Ringebu Ap oppdaget tidlig faresignalene med verneområder, og allerede nå ser vi effekten. Ringebu Ap så faresignalene når myndighetene omformulerte utviklingssonen til hensynssone, da var løpet kjørt. Men ingen andre av partiene skjønte det. Til tredje gangs høring lå det inne forslag på 710 nye tomter etter hele østsiden, fra Sør-Frons Grense til Øyer.

25-30 år har utbyggere/grunneiere ventet for å få utviklet områdene sine, men verneområder som stadig utvider seg stopper det. Skal vi tillate at lokaldemokratiet blir totalt overkjørt?

Senterpartiet hadde et innlegg der de presiserte at de er opptatt av at avgjørelser skal tas lokalt og nærmest mulig de som er berørt, og ikke bak et skrivebord i et direktorat eller departement. Er det bare valgflesk? Ringebu Ap har jobbet for at avgjørelser skal tas lokalt og skal fortsatt jobbe for det.

Frode Myrvang, leder Ringebu Ap


Artikkeltags