Vesllie er tapt for gudbrandsdøler, slik gudbrandsdøler er tapt for Venstre

VERN: Ola Elvestuen kommer ventelig med massive verneforslag. Hvor reell blir den lokale innflytelsen da, Høyre?

VERN: Ola Elvestuen kommer ventelig med massive verneforslag. Hvor reell blir den lokale innflytelsen da, Høyre?

DEL

gd mener
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) taler lokale og regionale interesser midt imot. Han gjør ikke om på tidligere beslutninger. Seterhusa i Vesllie skal fjernes, sammen med andre spor etter menneskelig aktivitet i Forsvarets gamle skytefelt. Om en generasjon eller to, kan vi late som om det aldri har vært folk der.

I Lesja og Dovre er folk rasende over ikke å ha blitt hørt. De fnyser av det statsråden omtaler som «hensyn til villreinen». Ikke fordi de ikke føler ansvaret for villreinens overlevelse, men i visshet om at dette ikke handler om et være eller ikke være for arten.

Overrasket er det likevel ingen som er, ikke i Dovre og Lesja, og ikke sørover Gudbrandsdalen. Nå stålsetter man seg for nye runder. Slike runder kommer det mange av, etter hvert som byråkratene rundt Ola Elvestuen får tygget lenge nok på ei uhorvelig lang liste med forslag til nye arealer og områder som skal vernes. Hos oss vil mye handle om å gjøre nasjonalparker større, men også om et mer omfattende vern langs Lågen.

Prosessen Elvestuen jobber med, har allerede vakt reaksjoner. Ikke minst i Gudbrandsdalen var ordførere og andre rasende over ikke å bli invitert inn i prosessen på et tidlig tidspunkt. Ola Elvestuen har lovet at kommunene skal involveres senere i prosessen. Det bør ikke berolige noen. Det som venter, er trolig noen formelle muligheter til å si hva man mener, en statsråd som later som han lytter, men som i neste omgang tar minimalt med hensyn til det som måtte komme av synspunkter.

Kampen om Vesllie er tapt for lesjinger og dovringer, slik dovringer, lesjinger og gudbrandsdøler er tapt for Ola Elvestuen og Venstre. Saken er også tapt for Innlandet Høyre. Hva skal Høyre mene om sterkt lokaldemokrati i fortsettelsen?

Les også: – Det er bare trist, det statsråden har bestemt

Les også: Endelig nei fra Elvestuen: Setrene på Hjerkinn må rives

Les også: Ber statsråden utsette rivingen av setrene i fem år


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags