Vet politikerne i Gausdal hva de gjør?

GAUSDAL: Omsorgssektoren skal tas ned over 20 millioner årlig fra 2021 og utover (25 % reduksjon). En behøver ikke særlig regneferdighet for å skjønne at dette betyr et mye dårligere tilbud., skriver innsenderen.

GAUSDAL: Omsorgssektoren skal tas ned over 20 millioner årlig fra 2021 og utover (25 % reduksjon). En behøver ikke særlig regneferdighet for å skjønne at dette betyr et mye dårligere tilbud., skriver innsenderen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
Det siktes til politikerne i Gausdal som i formannskap denne uke, uten særlige motforestillinger vedtok å legge ned 18 sjukehjemsplasser og tilby de samme rommene som omsorgsboliger med det som kalles heldøgn omsorg- HDO. Dette er 2 flere sjukehjemsplasser nedlagt enn forslaget var i utredningen om framtidas eldreomsorg Et forslag som engasjerte bredt i underskriftskampanjer, fakkeltog, folkemøter og særdeles mange innspill mot det drastiske forslaget når det var ute til høring. Tjenestekomiteen og kommunestyre tok hensyn til argumentene og motstanden og gikk imot forslaget. Men dette er tydeligvis glemt. Nå skal det spares penger, en skal fortest mulig ut av «konkurslista» Robek. Eldreomsorgen skal ta støyten.

Omsorgsbolig- merk deg endingen av ordet er «bolig». Det som skal tilbys er 17 -18 pasientrom i 3 et. på Follebutunet. Enkeltrom bygd etter tidens standard for 20 år siden. Det er ikke eget soverom, ingen muligheter for tilberedning av mat med for eksempel kjøleskap/tekjøkken. Inge lett tilgjengelig uteplass. Svært begrenset mulighet til egen møblering. Det skal være sjukeseng der. Da får du kanskje plass til en stol og lite og et lite bord eller en kommode. For denne herligheten skal beboerne betale i overkant 11.000 pr. måned. Da er riktignok 3 måltider pr. dag pluss noe som fint kalles servicepakke med. Det betyr i praksis at du får vasket sengeklær og håndkle, ikke privat tøy.

Disse rommene er fra 15- 19 kvadratmeter pluss et bad tilpasset sjuke pasienter. I utredningen står det at forskjellen på en omsorgsbolig og leilighet i et bofellesskap er at omsorgsboligen har atskilt soverom, det er tydeligvis ikke lest eller forstått.

Dette er kun en slu måte å nedlegge sjukehjemsplasser på og flytte kostnader fra sjukehjemsdrift til hjemmetjenesten som en slik omsorgsbolig, eller enecelle blir liggende under Kostra tallene blir penere, omsorgen blir dårligere og kvaliteten elendig

Politikerne har neppe satt seg inn i hva slags kvalitet det er på tilbudet de nå er tilsynelatende glade for. De har fått et nytt trinn i omsorgstrappa vises det til. De prøver å skjule at det har kappet i to et annet trinn som heter sjukehjemstilbud. Faktisk en lovregulert rettighet.

Omsorgssektoren skal tas ned over 20 millioner årlig fra 2021 og utover (25 % reduksjon). En behøver ikke særlig regneferdighet for å skjønne at dette betyr et mye dårligere tilbud. Det står også godt gjemt i utredningene at kriteriene for tildeling må bli mye strengere. Har en hatt inntrykk av at de har vært særlig romslige fram til nå?

I samme Formannskapsmøte vedtok politikerne å sende ut forslag til ny samfunnsdel av kommuneplanen. «Sammen får vi det til» er kommunens nye slagord. Her understrekes at en må samarbeide for nå målene.

Da er det kanskje verdt et forsøk å samarbeide med Sjukepleierforbundet som tydelig har gitt innspill til forslaget om HDO-plasser der de sier at dette tilbudet ikke vil treffe de pasientene som er utfordringen og nevner spesielt de demente. De kan antakelig heller ikke nyttiggjøre seg i særlig grad av digitale hjelpemidler som det flagges med skal utprøves her. Å lytte til sykepleierne, de fagfolkene som står nærmest pasientene, har sjølsagt ingen verdi for våre politikere. De kommer heller ikke til å lytte til Eldrerådet som enda ikke har fått behandlet dette, Pensjonistlagene eller andre organisasjoner som har et tilbud innen omsorgen.

Det er lett å skjønne tegninga her, har vi ikke sjukehjemsplasser har vi ingen å tildele. Da sparer vi også penger. Nå får administrasjonen viljen sin å redusere dette antallet betydelig ved å gå bakvegen inn med forslaget sitt.

Her skal det kjøres fort. Det er julestri, strenge Coronarestriksjoner og noen korte ukers frist på både denne saken og hele årsbudsjettet der dette også er forskuttert vedtatt. Politikerne i Gausdal er i ferd med å gi bygda ei «julegave « som rett og slett er en stor skam!

Olav Iverslien, Gausdal

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags