Gå til sidens hovedinnhold

Vett og forstand om klimaendringer

Artikkelen er over 1 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


For dem om vil lese videre er dette noen refleksjoner over begrepene vett og forstand, som vi jo alle kunne ønske oss at andre hadde mer av. Det kan virke som om de to begrepene er i ferd med å bety det samme. Det har jeg moro av å problematisere.

Forstand er vel vår evne til å forstå, begripe, å kunne se noe i en sammenheng, for å kunne trekke slutninger av, se konsekvenser av.

Vett er vel mer alminnelig: Sundt bondevett, folkevett, vett og uvett, «vettug».

Jeg velger å tro, eller ser det formålstjenlig, at vett må ha noe med viten å gjøre, kunnskap basert på vitenskap eller erfaring.

Fordi: Vi opplever vel alle, hos oss selv eller andre, at det kan være avstand mellom viten og forståelse. Det er ganske vanskelig å gå fra kunnskap om noe, til å forstå og innse konsekvensene av dette.

Kunnskap, viten, møter faktisk motstand i mange sammenhenger. Det finnes en forakt for kunnskap. Denne forakten finnes både på høyre- og venstresiden i politikken. Også i Senterpartiet. Forakten for «eliten» kan være et eksempel.

Uvitenhet, eller fornekting av kunnskap, er farlig. Manglende forståelse er enda verre. Det forteller historien oss.

Eksempel 1: Nylig er vi minnet på hele historien med folkemordet på jødene i Europa for 75 år siden. Mange kjente til dette uten å forstå det.

Eksempel 2: NAV-skandalen. NAV hjelper arbeidsløse og syke med penger. Norske regler sier at vi imens må holde oss hjemme, for å være tilgjengelige. EØS-reglene sier at vi kan oppholde seg i hele EØS-Europa. Dette var kjent, det visste vi, men det var ikke forstått. Ikke i NAV, ikke i Departementet. Heller ikke i Stortinget, jeg har så stor tiltro til kunnskapsnivået hos våre 169 stortingsrepresentanter at dette visste de, men de forsto det altså ikke. Og mange med dem. Stusselig, både for tilhengere og motstandere av EU. Konklusjonen ble at vi er hjemme i hele EØS-Europa, Europa er vårt hjem.

Eksempel 3: Klimaendringene. De pågår, og vil føre til ubehagelige og katastrofale leveforhold på jorden utover i dette århundret. Det skyldes utslipp av klimagasser til atmosfæren, ved forbrenning av fossile stoffer, som kull, olje og gass. Dette er vår viktigste energikilde, og har vært det i hundre år. Dette er kunnskap, viten, det finnes vel knapt noen som ikke har hørt eller lest om dette. Men den alminnelige forståelse mangler, evnen til å forstå konsekvensene, og trekke de nødvendige slutninger. Hos voksne mennesker.

Barn tar til seg kunnskap og forstår annerledes enn voksne. Ikke fordi det er dem som i dette tilfelle må leve med følgene. Men de får med seg faresignalene, uten å kunne stole på at de voksne ordner opp. Det er ikke greit.

Svein Klausen, Lillehammer