Kvamvær Tor Kolloen er bekymret for bygda si. I sju år har han ventet på at det skal bli nytt liv i lokalene etter den gamle sponplatefabrikken, etter at Forestia AS flyttet lønnsom virksomhet østover, til Braskereidfoss. Fortsatt er det like stille. Samtidig hører vi om de grenseløse muligheter.

Ap vil bygge Innlandet og skape nye arbeidsplasser basert på skogen og naturressursene Innlandet har.

Venstre peker på et dalføre fullt av vannkraft og gigantsummene som staten skal bruke på ny infrastruktur i området. Ifølge stortingsrepresentant Ketil Kjenseth ligger råvarene og mulighetene klare.

Nyslått distriktsminister Linda Helleland (H) minner om det samme, at det i hele landet er ressurser av et enormt omfang, ressurser som bør utnyttes.

Det er slik med gullet vi har i Innlandet, at det vi har og som er lønnsomt, kan være mer lønnsomt andre steder. De råvarene Ketil Kjenseth, Linda Helleland og Jonas Gahr Støre mener ligger og venter på å bli utnyttet, sendes sørover og østover, enten i kabler, på veg eller på bane. Elektrisk kraft, tømmer og etter hvert dyr til slakt, reiser samme veg. Lokalt må interessene til råvareprodusenter veies opp mot usikre forsøk på foredling, slik vi for eksempel ser etter at Nortura vedtok å avvikle slakteriet på Otta.

Hva er det de ser, som vi ikke ser vi som holder til her? Ingen verdens ting.

Vi trenger knapt råd fra politikere som mener at forgubbing og negativ folketallsutvikling mest av alt er et resultat av at et par generasjoner gudbrandsdøler har latt lua dette ned over øynene. Og det er lite hjelp i en distriktsminister som ser at det er ressurser over alt, men som ikke ser at det er ulikheter mellom distrikter, og ulikheter mellom næringer.

Jonas Gahr Støre snakker med VG om at Ap har politiske røtter i Innlandet, og om hvordan partiet i over 100 år har ledet an i utviklingen gjennom jobbskaping og velstandsutvikling. Han som nå sier så tydelig ifra i Kvam, kan nikke gjenkjennende. Men han kan samtidig fortelle Støre litt om hva dårlig plantestell og skader på røttene fører til.

For når Støre skal svare på hva Innlandet trenger, går han rett i Høyre-fella. Han preker om EØS-avtalen og om det som er like viktig for hele landet, men framstår som tiltaksløs i møte med spesielle, regionale behov. Fortsetter det slik, går det ikke godt verken for Ap, for Kvam, eller for andre samfunn i samme situasjon som Kvam.

8000 kvadratmeter industrilokaler, 64 mål tomt klin inntil jernbanesporet, terminalplass og nærhet til både gammel og ny E6 ...

I dag kaller tidligere transportør Tor Kolloen det bygningsskallet som Forestia forlot for en «skamplett for bygda». Like mye er det en skamplett for politikken, eller for fraværet av politikk. Et monument over noe som var, over ei tid da politikk ikke bare var å se muligheter, men også å følge opp med virkemidler. Et monument over hvor næringsnøytralitet, distriktsnøytralitet og sentraliseringens sjøldrivende kraft fører oss.

Historien er full av eksempler på hva som virker, men vi har valgt oss politikere som avviklet virkemidlene.