I 45 år har vi vært begeistrete og lykkelige eiere av hytte i Gausdal. Vi har i løpet av den tiden registrert utbygging som har foregått på Skei, på Sør-Skei, Slåseter, mot Austlid og i nærområdet til slalåmbakkene – det meste med en viss fornuft i forhold til avstand og tomtestørrelser. Alpintilbudet er bygget ut og lekeområdet for de minste er blitt fint og attraktivt. Men det viktigste for vår familie i 3 generasjoner som har valgt Skeiområdet som destinasjon, er den varierte naturen og tilbudet av fantastiske velpreparerte langrennsløyper og turstier.

Vi blir sjokkert når vi hører om planene for fremtidig utbygging av Skei/Austlid med omtrent en dobling av det som i dag er bebygget. Store hyttebyer finnes allerede mange steder i rimelig avstand fra Oslo-regionen.

Generasjonen som vokste opp etter krigen, har levd med økende velstand og forbruk. Nå ser vi at de yngre har forstått at dette kan ikke fortsette. De er blitt mye mer miljøbevisst og vet at det er helt nødvendig å ta vare på naturen – og å glede seg over den.

Hvorfor ikke markedsføre Skei med alle de fantastisk mulighetene som allerede ligger der ?
– Naturen med flotte Skeikampen, Prestkampen, Bånseterkampene, fine fjellvann med fiske- og bademuligheter, dyre- og fugleliv, seterdrift med kyr, sau og geiter og vakre kulturlandskap.
– Norges høyestliggende golfbane flott plassert i pakt med naturen.
– Sykkelstier med beskrivelser på lokale kart.
– Hester – og mulighet for riding.
– Milevis med fantastiske skiløyper som blir regelmessig preparert, hvor man også har «tilbringerløyper» fra hytteområdene.
– Et allerede utbygget alpinanlegg som er tilfredsstillende for dem som ikke krever for mye.

Hva mer kan man ønske seg?

Det man vil oppnå med ytterligere utbygging av den dimensjon som er nevnt, er bl.a. en økende biltrafikk, veier må utbygges, parkeringsområder ved alpinanlegg må ha stor kapasitet, bomveier og parkeringsgebyr – kort sagt mer stress og støy. Og ikke minst de store kostnadene ved utbygging av tilstrekkelig kapasitet av vann- og kloakk samt de inngrepene dette vil medføre av ødelagt fjell- og fritidslandskap.

Vi er fortsatt sterkt preget av en pandemi. Ingen kan forutsi hvordan den vil ha innvirkning på tilværelsen videre. Kan virkelig Gausdal kommune påta seg ansvaret for å igangsette en utbygging som krever så store investeringer og naturinngrep i en usikker tid. Og vil yngre generasjoner ønske seg å bo i tette fjellandsbyer i fritiden? Jeg tror de vil prioritere natur og friluftsliv for sine familier.

Inger og Knut Boehlke, Hamar