Hovedtillitsvalgte i Fagforbundet Lillehammer uttalte seg i GD 28.08.21 med bakgrunn i et brev om sommeravviklingen i Lillehammers sektor for helse og velferd. Brevet ble skrevet på bakgrunn av bekymringer fra medlemmene og i dialog med våre lokale tillitsvalgte.

Vi skrev til kommunalsjef Tennstrand for å belyse vår bekymring, basert på tilbakemeldinger vi har fått. Vi stiller oss undrende til at han ikke helt kjenner seg igjen i situasjonen.

Vi bløffer ikke, og kommer ikke med usannheter, slik som vi kan få inntrykk av via kommunalsjefens kommentarer i avisartikkelen. Kommentarene fra kommunalsjefen oppleves som lite tillitsskapende. Det er ikke bare hovedtilltisvalgte som mener dette. I tillegg har vi med oss 13 lokale tillitsvalgte fra avdelingene i hjemmetjenesten og helsehuset.

Vi har etter artikkelen fått flere henvendelser fra slitne og frustrerte medlemmer som opplever at kommunalsjefens kommentarer provoserer.

I tillegg har enkelte opplevd negative kommentarer fra sine ledere på bakgrunn av GD oppslaget. Dette gjør arbeidshverdagen enda mer tung.

Vi vil minne om at arbeidsgiver har hovedansvaret for å etterleve lov- og avtaleverket. Når en ansatt godtar ulovlig bruk av overtid er det arbeidsgivers ansvar å si nei for så å prøve å finne andre og bedre løsninger. Tillitsvalgte kan heller ikke inngå ulovlige avtaler.

Det er skrevet avvik i sommer, men det burde vært skrevet flere. Når ansatte skriver lite avvik kan det være på grunn av at de ikke rekker det eller på grunn av manglende opplæring. Dette er saker som en leder skal ta tak i.

Data på hvordan de ansatte har jobbet ligger tilgjengelig for kommunalsjefen. Disse dataene må evalueres, og vi har derfor bedt om evaluering av sommeren. Vi har bedt om et møte med kommunalsjefen sammen med våre lokale tillitsvalgte. Våre lokal tillitsvalgte må også gis anledning til å fortelle hvordan arbeidssituasjonen oppleves.

Vi ønsker å legge et grunnlag for å kunne gjøre en god jobb og samtidig at våre medlemmer skal trives og ville jobbe i denne kommunen. Det gjøres mye bra, men vi ser at tjenesten har et forbedringspotensial.

Tone- Lise Blegen, Kine Wangen, Silje S Floen, Aina Bergseng, Sunniva Larsen, Birgit Sektnan, Cathrine Johannessen, Kate Kristin Eggen, Eli Anette Aateigen, Rhawa Rezene Hatsy, Ann- Karin Andersen, Dzenan Hadzimehmedovic, Viviann Storhaugen, Plasstillitsvalgte, Helsehuset og hjemmetjenesten, Fagforbundet Lillehammer kommune

Gunn Hilde Anundskås, Anne Mette Iversen, Cecilie B Andersen, hovedtillitsvalgte, Fagforbundet Lillehammer kommune