Det er, etter hva vi forstår, laber, om noen interesse i det hele tatt, fra byens befolkning om en Kunsthall Innlandet. Nå når et nytt kunstmuseum skyves fram som en del av Lillehammers 200 års jubileum i 2027, kan gaven bli en økonomisk baksmell til jubileet. Alt er usikkert med denne ideen. Informasjonen har vært mangelfull, og fremdeles kan ingen si noe om de økonomiske konsekvensene.

I GD kunne vi lese at uten 400 000 kroner til forprosjektet vil Lillehammers utvikling stoppe opp. «Tenk det, Hedda.» Sammensetningen av juryen må sies å være mangelfull, med kun «fagpersoner».

Lillehammer kommune bygslet området fra Sorgendal gård, og i 1870-årene kjøpte Lillehammer kommune området som skulle bli byens nye markedsplass. Den daværende markedsplassen som lå mellom Lillehammer kirke (korskirken) og Hammer gård hadde utspilt sin rolle. Den nye markedsplassen skulle vise seg å være en god plassering mellom jernbanestasjonen og Storgaten.

I 1913 sto Norges Banks bygning ferdig i vakker rådhus stil, en jugend bygning som ga plassen et torgpreg. Bygningen fungerte i lang tid som rådhus med post og telegraf, ordfører og byingeniør holdt til der sammen med Norges Bank. Lillehammer kommune kjente ikke sin besøkelsestid da bygningen ble solgt av den norske stat i 2002. Det burde selvsagt vært byens rådhus i dag. Nødvendige kontorlokaler kunne kommunen leie andre steder.

Omkring 2001–2002 ble det lagt brostein i et gammelt mønster på Stortorget. Da ble kleberstensfontenen flyttet midlertidig sør for Norges Bank bygningen. Det er på tide å få fontenen tilbake til sin opprinnelige plass. Noe gikk galt da de flyttet fontenen for sokkelen er borte. Gikk den i stykker?

To lave søyler på hver side av Slaven er også borte, og to «greske» blomstervaser. Dette kan vel planutvalget svare på, for jeg regner med at det ble loggført det som skjedde. Fontenen må komme på plass med en ny sokkel av klebersten og en skikkelig vannsøyle. Statuen av Anders Sandvig må komme på plass der han sitter med ølkruset, og hvor han hilste over til avholdslosjen som hadde sete i huset over gaten.

Nå må man slutte å forfekte at den rette plasseringen av Anders Sandvigsstatuen er på Maihaugen. Mandatet fra Lillehammer kommune er klinkende klart: Lillehammer kommune ga Arne Durban et mandat: «Lage en statue som skal stå på Stortorget.» Anders Sandvig motsatte seg sterkt å ha en statue på Maihaugen.

Stortorget er viktig som et åpent byrom nå når alt fortettes rundt oss. Ødeleggelsen av Stortorget er en alvorlig inngripen i vårt byrom. Vi er altfor ivrige til å vrake alt som forteller om identitet og byens historie.

Karin Belsvik, Lillehammer