I «gamle dager» hadde folk gjerne de samme pyntegjenstandene og brukstingene så godt som hele livet. Nå skal både det vi har i huset, og det vi bruker, byttes ut jevnt og trutt. Mens det som ble kastet for 50 år siden faktisk var ordentlig modent for fyllinga, kvitter vi oss i dag med saker og ting som er fullt brukbare - og enkelte ganger også så godt som nytt.

Vårt klare inntrykk, som også bekreftes av tall og statistikk, er imidlertid at stadig flere blir flinkere til å selge eller gi bort framfor å kaste. Bruktbutikkene gjør det bedre - ikke minst takket være yngre mennesker som er mer bevisste på å kjøpe brukt, og som også er i en situasjon rent økonomisk som gjør det mer aktuelt å handle nesten nye ting til en langt rimeligere penge.

Denne sommeren har renovasjonsselskapet Glør hatt tre studenter i jobb. Deres oppgave har vært å kartlegge behov og ønske for en ombruksbutikk. I tillegg har de plukket ut fullt brukbare produkter som folk egentlig skulle levere som avfall.

Resultatet er salg via en app og et enkelt ombrukstelt hos Glør på Roverudmyra, en femdagers test på om dette er noe lillehamringer og folk i området vil benytte seg av.

Selv om vi har blitt langt bedre på om- og gjenbruk, er det fortsatt mer å hente. Studentene hos Glør forteller at mange blir lettet når de skjønner at tingene de egentlig har tenkt å kaste kan få nytt liv. For det er jo mest det at vi har lyst på noe nytt, og stadig kjøper ting vi strengt tatt ikke trenger, som fører til et forbruk verden ikke har sett maken til før.

Dette handler om to ting: Våre holdninger og gode ordninger. Holdningene er i ferd med å bli bedre, og da særlig hos de oppvoksende generasjoner.

Så er det fint at offentlige selskaper som Glør også gjør sitt for å bidra. De har allerede et samarbeid med bruktbutikken Gjenbruket, men den positive testen med digitalt salg og ombrukstelt viser at de kanskje bør ta en enda mer aktiv rolle i dette framover.