Det var mange muligheter for den gamle brannstasjonen i Lillehammer. Eierne av den gamle brannstasjonen ønsker å bygge boliger, og har i hele prosessen vært gode til å vise fram sine foreløpige planer til både folkevalgte, administrasjon, GD og innbyggere generelt.

Å bygge mange boliger i dette kvartalet kan være gunstig på flere måter: Det kan bidra til å skape mer liv og aktivitet i sentrum, det kan redusere transportbehovet, og kan gjøre at vi legger beslag på minst mulig areal. En kindereggeffekt! For å få til den effekten er utformingen viktig. Prosjektet har blitt bearbeidet lenge, og er i våre øyne stadig mer tilpasset et sentrum hvor alle skal ferdes og trives.

Da planutvalget vedtok å legge planforslaget ut på høring, gjorde vi det tydelig at vi ønsker noen viktige endringer. Planutvalget ønsker oss flere mindre boliger, så flere kan finne bolig i sentrum - til overkommelig pris. Vi ønsker oss at takene brukes til noe nyttig og viktig, gjerne noe som gjør godt for både mennesker og miljø samtidig. Vi ønsker oss at materialer gjenbrukes så langt det lar seg gjøre. Dette la vi ut på høring, og nå er vi spente! Vi er spente på å se både høringsinnspillene som har kommet, og hvordan søkeren bearbeider prosjektet før det kommer til sluttbehandling i planutvalget og så kommunestyret.

Dette gjør det ekstra spennende: Siden planutvalget la reguleringsplanen på høring, har det kommet en endring i byggteknisk forskrift (TEK17) og i byggesaksforskriften. Den gjelder fra 1. juli 2022. Med den kommer krav om at bygg skal bygges slik at de kan demonteres og materialene gjenbrukes, krav om mer avfallssortering på byggeplasser, og krav om klimagassregnskap for flere typer bygg. Om det skal gjøres større arbeid på eksisterende bygninger, skal materialene kartlegges for å se hva som kan gjenbrukes. Alt dette håper vi preger det videre arbeidet i Kvartal 10B, før reguleringsplanen skal behandles ferdig.

Vi i Miljøpartiet De Grønne håper stadig flere utbyggere legger lista høyt, og planlegger prosjekter de kan være stolte av i mange tiår framover. Prosjekter som tilfører nærmiljøet kvalitet, bidrar til gode møteplasser og grønne lommer i sentrum, gir flere tilgang til gode boliger, og som bidrar til å endre byggebransjen til en grønnere bransje. Ny forskrift kan forhåpentligvis gi arbeidet ekstra fart, og gjøre omstillingen enklere. Vi er spente på Kvartal 10B!

Ane Solstuen, nestleder i planutvalget i Lillehammer (MDG)
Ørjan Lande Hansen, styreleder i Lillehammer MDG