Gå til sidens hovedinnhold

Vi forbrukere burde stått i hopetall på barrikadene for den norske bonden

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er et bondeopprør på gang. Et opprør og oppgjør som burde engasjert oss forbrukere og politikere i minst like stor grad som bonden selv.

Det kan virke som om noen oppfatter dette som et lønnsoppgjør, eller en kamp om produksjonstilskudd og subsidier. Dette er mye mer enn det. Dette handler faktisk om å sikre matproduksjon, kvaliteten på maten, forvaltning av dyrket inn- og utmark, drive godt skogbruk, sikre god dyrevelferd og trygge verdiskapning og utvikling i distriktene.

Bønder har tradisjonelt vært gode forvaltere av jakt- og fiske i skogen, innsjøer og elver i Innlandet. Dette kunne lokalsamfunnene nyte godt av, og var sunne tilskudd til forråd og inntekt på gårdene, sammen med produksjon og salg av frukt, grønnsaker og rotfrukter.

Nå, i teknologiens tidsalder, så skulle man tro at alt dette burde være mulig i dag også, og i vesentlig høyere grad. Men slik er det ikke.
Bondens inntekt har i de senere år bare falt, og utgiftene økt. Bøndene har heller snevret inn på mangfoldet, og forsøkt seg på rendyrking av konsepter i kampen om å øke effektivitet og inntekt.

Vi forbrukere burde stått i hopetall på barrikadene for den norske bonden nå, og spesielt i Innlandet som er Norges største jord- og skogbruksfylke, og genererer svært mange arbeidsplasser.

Husk også at forbrukermakten er stor når vi velger varer fra butikkhyllene. Norge ligger lavest i Europa på antibiotikabruk I kjøttproduksjon og vi ligger bra an når det gjelder bruk av sprøytemidler. Viste dere forresten at Sverige, som ligger på 2. plass i lav antibiotikabruk, bruker nesten dobbelt så mye som Norge?
Jeg er overbevist om at å gjøre drastiske grep for å øke inntekten til den Norske primærnæringen er en ønsket utvikling for økt verdiskapning, sysselsetting i distriktene og sikring av selvforsyningsgraden av god, sunn og kortreist mat til oss alle. Dette er et nasjonalt verdivalg og investeringer som folk forstår.

For Industuri- og Næringspartiet (INP) er det et mål å stoppe nedleggingstrenden, få flere og flest mulig heltidsbønder og legge til rette for drift ut fra de lokale og geografiske ressursene.

Vi vil kjempe mot pågående energipolitikk, som vil påføre også landbruket økte strømpriser. Vi vurderer det slik at det norske landbrukets aktiviteter ved å dyrke jorda, røkte skogen, produsere kjøtt og andre næringsmidler i god tradisjon, har svært liten, eller ingen negativ påvirkning på klimaet. Vi kan derfor ikke støtte en politikk som setter verdiskapende og inntjeningsmessige begrensninger for landbruket basert på klimafrykten. Vi går for tradisjonsrik norsk «bondekost», og sunt «bondevett»

Når det gjelder produktomsetningsleddenes fortjenestemarginer og de negative påvirkningene fra EØS-avtalen, så vil det være en del av vårt fokus innen landbrukspolitikken.

Vi i Industri- og Næringspartiet ønsker levende bygder, større grad av selvforsyning og en innovativ og fremoverlent landbruksnæring, og støtter derfor bondens kamp for økte inntekter og utviklingsmuligheter. Dette må selvfølgelig foregå i nært samarbeide med bonden og bøndene sine organisasjoner.


Tom Noreng, Brumunddal, leder i Industri- og Næringspartiet Innlandet