Vi fortjener å være i eliteserien!

PÅ LILLEHAMMER: Her tar ledelsen ved Høgskolen i Innlandet (HINN) imot Nokut-komiteen på Lillehammer. Fra venstre HINN-styreleder Elin Nesje Vestli, Yngve Mannsåker, HINN-rektor Kathrine Skretting, Staffan Edén, Sigmund Grønmo og Anne Jerslev.

PÅ LILLEHAMMER: Her tar ledelsen ved Høgskolen i Innlandet (HINN) imot Nokut-komiteen på Lillehammer. Fra venstre HINN-styreleder Elin Nesje Vestli, Yngve Mannsåker, HINN-rektor Kathrine Skretting, Staffan Edén, Sigmund Grønmo og Anne Jerslev. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg
Denne uken var det statlige akkrediteringsorganet NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) på besøk hos Høgskolen i Innlandet. I løpet av noe måneder vil vi få vite om Innlandet vil få sitt eget universitet i 2020. Om vi får det vil det være noe av det mest betydningsfulle som har skjedd i vår region på flere tiår. På høgskolen er vi klare til å ta steget opp i eliteserien.

Visjonen for fusjonen i januar 2018 mellom de to gamle høgskolene i Lillehammer og Hedmark var «sterkere sammen». 20 måneder etterpå fremstår vi som nettopp det; sterkere og mer robust. At vi gjør det er også helt sentralt med hensyn til universitets søknaden som behandles nå.

Ett viktig svar på om vi lykkes fikk vi allerede på forsommeren. Da fikk høgskolen applaus fra NOKUT for sitt arbeid med kvalitet i utdanningen. At vårt nye, felles kvalitetssystem passerte NOKUTs tilsyn uten en eneste anmerkning er et håndfast bevis på at fusjonen er vellykket og svært viktig for behandlingen av universitetssøknaden.

På fakultetsnivå har vi raskt sett konkrete resultater av blant annet større og mer robuste fagmiljøer. Etter fusjonen var Handelshøgskolen Innlandet en helt ny konstruksjon med totalt 180 medarbeidere og omlag 5800 studenter. I Januar 2019 ble også Østlandsforskning del av fakultetet.

Fusjonen har gitt oss betydelig større tilgang til dyktige ressurser som gjør at vi raskere kan tilpasse oss omgivelsenes behov. Ett eksempel er utviklingen av «digitaliseringsskolen». Sammen med Senter for livslang næring ved Høgskolen og Lillehammer Næringsforening, utvikler vi nå tilbud for offentlige og private virksomheter innenfor digitalisering.

Ekstern finansiering og flere kompetente fagressurser gjør etableringen mulig og om få måneder vil digitaliseringsskolen være et nytt tilbud som imøtekommer et stort behov hos næringslivet lokalt, regionalt og nasjonalt i en ny digital tidsalder.

Et annet eksempel på synergier fra fusjonen er fakultetets satsninger knyttet mot det grønne skiftet. Gjennom et samarbeid med Høgskolestiftelsen på Kongsvinger og Klosser Innovasjon har vi allerede lansert nye studier innenfor dette området.

Ressursene for å drifte slike utdanninger henter vi innenfor en større faglig gruppering, eksempelvis miljø psykologer fra tidligere Høgskolen i Lillehammer, og regnskapsekspertise fra tidligere Høgskolen i Hedmark. Storsatsningen kommer høsten 2020, med etablering av større utdanninger innenfor bærekraft og økonomi på Kongsvinger. Det hadde ikke vært mulig uten større og mere robuste fagmiljøer.

Og takket være betydelig økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark og Hedmark Fylkeskommune styrker vi nå kompetansen ytterligere innenfor dette svært fremtidsrettede området. Dette er bare to eksempler på satsninger som har blitt muliggjort av fusjonen i 2018.

I vegen mot universitet opplever vi at næringslivet i regionen heier på oss. Det siste er at Sparebankstiftelsen Hedmark ønsker å gå inn med nærmere en milliard kroner knyttet til opprettelsen av tre forskningsparker, i partnerskap med Høgskolen. Dette er svært gledelig og viser tydelig at omgivelsene ønsker oss en plass i eliteserien.

Peer J. Svenkerud, dekan, Handelshøgskolen Innlandet, Høgskolen i Innlandet

Høgskolen må vente i spenning i et ukjent antall måneder

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags