Vi forvalter arven vår dårlig

Mer menneskelig trafikk betyr nye barrièrer for villreinen.

Mer menneskelig trafikk betyr nye barrièrer for villreinen.

Av
DEL

Meninger
Fjelloppsyn Normann Heitkøtter advarte tidlig om at økende ferdsel var i ferd med og avskjære viktige villreinstrekk. Han fikk rett. Opprettelse av Rondane Nasjonalpark hadde som formål å sikre villreinens leveområder, men når vi ser alle barrierene som er skapt i Nasjonalparkens levetid så har dessverre intensjonen blitt et spill for galleriet. Når så daglig leder ved Norsk Villreinsenter på Hjerkinn Raymond Sørensen utfordrer Dovres politikere i et foredrag for kommunestyret om at økt ferdsel i Grimsdalen i form av økende trafikk på veien gjennom dalen er i ferd med å bli en ny barriere for villreinen stammen i Rondane, er det tragisk og registrere at enkelte lokale politikere forsøker å argumentere seg bort fra alvorligheten i dette.

Så lenge kommersiell turisme som næring virker til og være det eneste salige, går det dessverre bare en vei for villreinen. Om det ikke snart finnes politisk vilje til å løse/fjerne problemene med villreinens barrierer i stedet for med bit for bit forvaltning stadig skape nye, er jeg redd Raymond Sørensens budskap havner i samme skuff som Normann Heitkøtters. Fortsetter denne utviklingen er vi siste generasjon som vil oppleve villreinen i dagens form. Da har vi forvaltet arven vår dårlig.

Bjørn Moastuen, Fåvang

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags