Høsten 2023 blir hestehandlernes tid i Innlandspolitikken. Arbeiderpartiet og Senterpartiet ligger an til å gå på en skikkelig smell. Den blå bølgen med et rekordsterkt Høyre og et Frp i god fart ut av tidligere valgs dype daler fosser også inn over Innlandet. Men partiene er likevel et godt stykke unna å bli del av en flertallsblokk, om de ikke klarer å slå nye kiler inn forholdet mellom Ap og Sp.

Valgmålingen Infact har gjort for GD denne uka, viser et forholdsvis klart rødgrønt flertall. Akkurat nå er det likevel usikkert om Ap og Sp vil klare å vinne flertall i tospann, eller om de også må snakke med folk lenger ute til venstre.

Det er tøvær på gang i forholdet mellom Ap og Sp. Vi vil i ukene som kommer se flere tegn på at noen forsøker å lege gamle sår, men mer konkret alliansebygging blir det ikke før velgerne har sagt sitt.

Sp har gjort seg ferdig med debatten om deling av Innlandet. – Vi må sluttemed reform- og strukturdebattene. Nå må vi drive med politikk og utvikle gode lokalsamfunn, sa Aud Hove til OA etter fylkespartiets årsmøte sist helg.

Fornuften i dette bekreftes av det stemningsbildet som denne ukas GD-måling fra Infact viser: Nesten 60 prosent av de spurte ville beholdt Innlandet dersom spørsmålet var tema i en folkeavstemning nå. Bare en av tre ville stemt for deling. Separatistene står sterkest i Sp, men heller ikke der er flertallet så massivt som det en gang var.

Dette stemningsskiftet, eller denne realitetsorienteringen, gjør det lettere for Sp å gå tilbake til et forhandlingsbord der Ap sitter på andre siden, i forsøk på å meisle ut et nytt samarbeid den neste fylkestingsperioden.

Krig og kriser har ført til at mye har blitt annerledes i løpet av månedene som har gått etter regjeringsskiftet. Vi ser hvordan strømpriskrisa skaper et stort indre trykk og krav om politikkendring i Sp, men det samme gjør seg også gjeldende i Ap. Det er lite ved dagens elendighet som rokker ved den grunnleggende tilfredsheten som partienes folkevalgte og tillitsvalgte kjente på etter stortingsvalget i 2021, og da regjeringsplattformen var klar noen uker etter.

Noen måneder før det skal velges et nytt fylkesting, er det viktig å tapsføre noen nederlag, rett og slett for å komme seg videre. For Innlandet Ap er nederlaget i spørsmålet om bussdrift i egenregi et faktum. Flertallet i Innlandet fylkesting ville ikke drive busstransport i egen regi. Bussdrift i egenregi står fortsatt i partiets arbeidsprogram, men det er ingen vinnersak i valgkampen. Nå kan man se seg tilbake i visshet om å ta tatt en fight for allierte i den arbeiderbevegelsen som mange fortsatt mener er et viktig fagligpolitisk fellesskap, men samtidig også kjenne lettelsen over å ha lagt bak seg et særdeles usikkert prosjekt.

For Ap blir bussdrift i egenregi en kjepphest å forhandle bort. Det blir også Senterpartiets programformulering om opprettholdelse av alle Innlandets videregående skoler. Vi går mot en høst da flere må legge det umulige til side for å vinne det mulige. Men først er det altså valg, noen dager ut i september ...