- Vi gir oss ikke, tingretten i Lillehammer skal bestå!

Målet er klart; de skal kjempe for å beholde Lillehammer som rettsted. Det skal skje uten lokaliseringskamp mellom mjøsbyene, men med særdeles gode argumenter. - Lillehammer og Gudbrandsdalen kan ikke bli ribbet for rettsteder.