Vi opplevde ufattelige dager 22.juli 2011. Dagen ble så tung og mørk. Gjennom ettermiddagen, kvelden og natta ble den enda tyngre.
Vi kjente og kjenner fremdeles på stor sorg, sinne og fortvilelse etter de grusomme terrorhandlingene i Regjeringskvartalet i Oslo og på AUFs sommerleir på Utøya. Tankene går fremdeles først og fremst til de som mistet et nært familiemedlem, en arbeidskollega eller en venn.

I møte med dette umenneskelige og uforståelige søkte vi sammen til det livgivende som har mange navn og med uttrykk. Med lys og blomster møtte vi terroren med en grunnfestet tro på alle menneskers likeverd. Rettferd, demokrati, og vilje til et samfunn preget av åpenhet, mangfold og samhold ble løftet fram.

I 2012 ble det landet over reist minnesmerker utformet av kunstneren Nico Widerberg. Disse viser mennesker i alle himmelretninger, øst og vest, nord og syd. Dette signaliserer det universelle; at vi på tvers av landegrenser, kjønn, etnisitet, religion og livssyn er bundet sammen i det å være mennesker med alt det innebærer av liv og glede, sorg og gru.
Minnesmerket inviterer og utfordrer til ettertanke. Til å huske det som skjedde og aldri å bli likegyldig i møte med urettferdighet og krenkelse av mennesker.

Vi utfordres til å være årvåkne i møte med hverdagsrasisme, mobbing, trakassering, vold og overgrep og til å si ifra når noen tillater seg språkbruk og holdninger som nedskriver og krenker andre.
La oss i ord og handling være våkne og tydelige, på menneskeverd, likeverd og demokrati, og slik vise at vi aldri vil glemme det som hendte 22. juli 2011.

Solveig Fiske, Hamar biskop