– Vi har en uggen følelse. Det er ingen naturlig forklaring på at det begynte å brenne

To uforklarlige branner og bildekk som ble skåret opp i nabolaget. Eierne av uthuset som brant i Mesnali sier de føler seg utrygge.