– Vi har fått en helt annen polititjeneste i distriktene enn vi vedtok

– For å gjøre politiarbeid på stedet, må vi ha politi på stedet. Så enkelt er det, og det handler om bemanning og frie driftsmidler, sier lederen av justiskomiteen i Stortinget, Lene Vågslid. Hun krever at de 250 midlertidige korona-stillingene blir permanente.