Vi har helter rundt oss på alle kanter. La dem få høre det!

Av

Jostein Hernæs

Kommentator i GD