Gå til sidens hovedinnhold

Vi har ikke råd til å bruke unødvendig antall millioner ved å legge nytt sykehjem i Parkvegen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I kommunestyremøte 16.6. ble det vedtatt at behandling av sakene som gjelder nytt sykehjem i Moelv skulle utsettes til «over ferien».

Nå er ferien over, og de folkevalgte skal i løpet av høsten gjøre flere vedtak som vil få stor betydning for mange, og noen vedtak som vil få betydning for alle innbyggere i Ringsaker.

Jeg tenker på hva kommunen skal bruke penger på, og hvor mye vi innbyggere skal være med å betale i årene som kommer. Jeg tenker også på hvilke tilbud vi får, og kvaliteten på disse.

Det har til blitt brukt rundt 200 millioner til pent ytre, glede og fornøyelse i Mjøsparken. Det skal også bygges amfi der, uten at jeg kjenner til kostnadene det vil medføre. Har ikke oppfattet noen signal om at det er planer om utsettelser i utviklingen der.

Samtidig har kommunen «dårlig råd», og de folkevalgte har blitt forberedt på at de må finne innsparing innen helse og omsorg med ca 38 millioner hvert år i noen år fremover. I tillegg skal det spares penger på å legge ned de fleste skolene i Nordre Ringsaker. Sparing og kutt blir som ofte før innen helse- og omsorg og skole.

Jeg traff en som hadde besøkt sin kjære på dementavdeling i Moelv. Han kunne fortelle at der det før var 6 personer på vakt var det nå bare 4. I langtidsavdeling samme sted er sykepleierne organisert i team sik at de kan gå fra den ene avdelingen til den andre etter behov. Færre på jobb der også i perioder, noe som resulterer i at beboerne må være i seng tidligere og får morgenstellet senere. Mindre bemanning kan føre til at noen må ligge lenger i smerter, eller sin egen avføring, før de får hjelp. De ansatte gjør så godt de kan, men dette må være svært krevende, og øker risikoen for sykmeldinger, tenker jeg.

Jeg tror det blir smertefullt å finne ytterligere innsparinger i stort monn i denne sektoren. Antallet plasser er allerede redusert, da vi visstnok har ledig kapasitet her i kommunen, og ikke har tenkt at eldrebølgen blir noe problem.

I denne situasjonen har vi ikke råd til å bruke unødvendig antall millioner ved å legge nytt sykehjem på tomta i Parkvegen.

Ved bygging i Jensstuvegen spares titalls millioner, det er rom for senere utvidelser og det er mulighet for gjenbruk av dagens sykehjem, deler av det, ved senere behov.

Bedre for beboerne, bedre for miljøet og bedre for innbyggerne i Ringsaker som til syvende og sist skal betale i en eller annen form.

Hilde Hjelt, Moelv