Vi har ingen å miste. Derfor må vi ha nullvisjon for sjølmord

Av

Tom Martin Kj. Hartviksen

Ansv. redaktør i GD