I debatt innlegg 10.05.21 viser Olav Bonesmo om vår taushet som fagorganisasjon i forhold til kutt av 40 årsverk i sektor helse og velferd innenfor tre områder.

Det er ikke slik at vi er tause selv om vi ikke har gått ut offentlig med vår bekymring knyttet til dette nedtaket i bemanning.

Fagforbundet har vært med i budsjett prosessen i helse og velferd før det kom inn til politisk behandling og ble vedtatt i desember 2020.

Fagforbundet har vært tydelig i de fora der dette har vært et tema. Vi har vært tydelige på vår menig om å ta et så stort nedtak i ren bemanning i tilrettelagte tjenester, hjemmetjenester og helsehuset. Dette er noe vi har vært sterkt imot.

Vi har stilt spørsmål om hvordan administrasjonen kom fram til dette nedtaket før de har sett på behov til pasienten og bruker. Vi har vel ikke fått de gode svarene på dette, for nedtaket skulle gjøres uansett. Vi følger fortsatt nedtaket opp mot ledelsen i sektoren og politisk, da vi mener at endringer må skje hvis behovet er der.

Anne Mette Iversen og Cecilie Bjørnsdatter Andersen, hovedtillitsvalgte Fagforbundet Lillehammer kommune