Gå til sidens hovedinnhold

Vi heier på Sel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


210 nye arbeidsplasser i Sel. Det høres ut som en drøm, men både ordføreren og opposisjonen mener det er realistisk.

Innbyggerne trenger noe å se fram til. Sel har mistet mange arbeidsplasser de siste årene, spesielt tøft var det da Nortura sin slakteriavdeling på Otta ble lagt ned.

I desember skal politikerne avgjøre om kommunen skal bli omstillingskommune. Sel kan få en pott til omstilling på 3–4 millioner kroner over fem til seks år, inkludert kommunens egenandel på 1, 5 millioner kroner. Det koster å satse, men forhåpentligvis får kommunen og innbyggerne noe igjen.

Ifølge firmaet Proneo har Sel mye å tjene på å omstille seg. Firmaet har laget et forslag til plan, hvor de foreslår at målet bør være nye arbeidsplasser innen både eksisterende næringsliv, industrien, opplevelsesnæringen og forretningsmessig tjenesteyting. Den kommende lederen for arbeidet må vise handlekraft innenfor mange felt.

Innsatsen bør rettes mot områder som allerede har en viss vekstkraft

Det vil være lurt å se til andre kommuner som har vært gjennom samme prosess. Firmaet Oxford Research, har på oppdrag for regjeringen, kartlagt det regionale omstillingsarbeidet. Analysefirmaet mener at forutsetningen for å lykkes er om næringslivet har evne til å utvikle seg, tiltrekke seg og utnytte arbeidskraften. Mindre og perifere arbeidsmarkeder har dårligere forutsetning for vekst og utvikling. Slike arbeidsmarkeder trenger større politisk innsats enn sentrale arbeidsmarkeder med større variasjon i næringslivet. Selv om Sel verken er den minste eller mest perifere kommunen, må politikerne forberede seg på at omstillingsarbeidet vil kreve mye. Analysefirmaet anbefaler at innsatsen bør rettes mot områder som allerede har en viss vekstkraft. Det øker sjansen for å skape flere nye arbeidsplasser.

Dersom kommunestyret sier ja, starter arbeidet allerede i januar. Innbyggerne, næringslivet og nabokommunene bør heie på Sel. Gudbrandsdalen trenger offensive kommuner som tør å satse.