Antall kreftpasienter vil øke dramatisk de neste årene. For å kunne gi den beste behandlingen, må det gis enda mer penger til kreftforskning. Dermed er årets Krafttak mot kreft kanskje viktigere enn noen gang.

Hvert år får 37.000 mennesker i Norge kreft. Det betyr at rundt 100 personer får en kreftdiagnose hver eneste dag, året rundt. Om ti år vil dette øke med 40 prosent, til 140 nye kreftdiagnoser hver dag. Selv om flere vil få kreft i fremtiden, så vil nye behandlinger gjøre at flere overlever og at kreften kan ta mindre plass i folks liv. Forskning vil gi oss flere av løsningene vi trenger.

Likevel bevilges det ikke mer penger til kreftforskning enn før. Snarere tvert imot: Signalene fra myndighetene er at det ikke vil være noen økning i offentlige forskningsmidler de neste årene.

Det er kritisk. Forskningssatsingen til myndighetene tar på ingen måte hensyn til den voldsomme økningen i kreftpasienter i årene fremover.

Kreftforeningen finansierer allerede en tredjedel av kreftforskningen som gjøres i Norge. I årene fremover må denne andelen øke hvis den medisinske utviklingen skal holde tritt med veksten i antall pasienter.

Derfor vil Kreftforeningen- sammen med det norske folk - gjøre vår del av jobben.

I disse dager samler mange tusen russ, bygdekvinner, bygdeungdomslag, idrettslag, lokalt næringsliv og andre engasjerte mennesker inn penger til kreftforskning gjennom Krafttak mot kreft-aksjonen.

Pengene som samles inn, går til forskning på kreft med spredning.

Forskningen som gjøres i dag, kommer hele fremtiden til gode. Akkurat som vi i dag nyter godt av forskningen som allerede er gjort og kan bli friske av det vi før døde av. Nå har vi vår mulighet til å gi vårt bidrag til fremtiden.

Tusen takk til alle som allerede har gitt! Har du ikke fått besøk av en innsamler, så kan du fortsatt støtte Krafttak mot kreft gjennom å gi på sms, vipps eller digitale bøsser. Da bidrar du til en bedre fremtid og litt mer tid for alle kreftpasienter og pårørende.

Litt mer tid kan bety alt.

Berit Jevnaker, distriktsleder Kreftforeningen