Vi kan ikke ha det slik

Kamp: Risikoen for skadeflom har endt i en ørkesløs debatt mellom forvaltningsnivåer.Foto: Kari Utgaard

Kamp: Risikoen for skadeflom har endt i en ørkesløs debatt mellom forvaltningsnivåer.Foto: Kari Utgaard

DEL

GD mener Det har gått noen uker siden NVE første gang varslet fare for skadeflom. Langs vassdragene forbereder både grunneiere og kommuner seg på det som kan komme. Sen snøsmelting øker alvoret i situasjonen. Bilder fra 1995, 2011 og senere flommer minner oss om alvoret i situasjonen.

I denne situasjonen virker det som om det har oppstått en avgrunn mellom berørte kommuner og statlige myndigheter. Best illustreres dette av at ordføreren i Sør-Fron antyder at tvisten rundt elvegrus og konsekvensene ved flom kan bli tema i en rettssak.

Vassdragsforvaltning er åpenbart både komplisert og gjennomregulert. Tiltak for å forebygge eller begrense en skadeflom berører planverk og lovverk som involverer tre forvaltningsnivåer, og på statlig nivå flere instanser. Vi registrerer at statlige fagmyndigheter avfeier kommunenes forslag om å renske elveløp som lite effektfulle, eller helt uten effekt. Men vi vet også at kommunene risikerer å bli sittende med økonomisk ansvar for konsekvensene av en skadeflom. I tilfellet Frya kan kommunenes andel av et skadeoppgjør bli større enn hva kommunene kan tåle.

Sikring mot skadeflom må ha førsteprioritet

Uavhengig av hva som skjer når nattefrosten slipper taket, snøen smelter og vannmassene kommer; vi kan ikke ha flere prosesser som det vi har vært vitne til denne våren. Det som har vært en debatt om tiltak og muligheter for sikring, må på et eller annet tidspunkt også bli en debatt om ansvar for skade.

I åra som kommer, skal vi forberede våre lokalsamfunn på både våtere og villere tilstander. Disse forberedelsene må først og fremst gjøres der vannet ventes å komme. Vi forventer at statsforvaltningens oppdragsgivere i Regjeringskvartalet kommer med tydelig beskjed om at sikring mot skadeflom har førsteprioritet.

Grus og flomfare kan ende i retten


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags