Vi kan ikke ofre naturen for å redde klimaet

VINDKRAFT: Vindkraftutbygging på land bør kun skje i områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, skriver MDG-skribenten.

VINDKRAFT: Vindkraftutbygging på land bør kun skje i områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, skriver MDG-skribenten. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg
Miljøpartiet De Grønne har en særdeles restriktiv holdning til vindkraft på land. Vi sier nei til utbygging av vindkraft som truer urørt natur, estetiske verdier og kulturminner.

Olje- og energidepartementets forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land har store mangler. Derfor foreslo De Grønne i fylkesutvalget i Oppland at departementet trekker forslaget tilbake. Hovedgrunnen er at forslaget ikke tar tilstrekkelig hensyn til konsekvenser utbyggingen har for naturmangfoldet.

Verden står overfor to store trusler, som begge må håndteres for å sikre en god framtid for våre barn og barnebarn. Rapporten fra FNs naturpanel, som kom i vår, viser at tap av natur er en like stor trussel som klimaendringene. Den peker på arealinngrep som den viktigste årsaken til tap av naturmangfold, noe som betyr at vi ikke kan fortsette å bygge ned naturen.

Dagens moderne vindmøller er enorme. De rager 200 meter over landskapet og krever en halv fotballbane som oppstillingsplass. De fleste av de foreslåtte områdene er langt fra allfarvei og krever milevis med vei gjennom naturen, for ikke å snakke om høyspentlinjer for å kunne bringe den vindkraften ut på kraftnettet. Vindmøllene gir fra seg støy, behandles med kjemikalier og slår i hjel fugler. Konsekvensene kan bli store for sårbart dyreliv.

Det er ikke gitt at klimaeffekten av vindkraftutbygging på land er positiv. Bygges det for eksempel på myr så kan det føre til at det slippes ut enorme mengder med lagret karbon. Myr er blant de viktigste karbonlagrene vi har, og all den fornybare energien som vindmøllene produserer vil ofte ikke kunne veie opp for utslippene fra myra som bygges ned. I verste fall kan vindkraftutbygging i myrområder gi klimatap.

Vindkraftutbygging på land bør kun skje i områder med eksisterende inngrep og infrastruktur. All utbygging skal skje skånsomt og med lokal involvering. Og klimagevinsten må kunne dokumenteres!

Vi skal bort fra oljealderen, men det krever politisk vilje til å prioritere framtidsrettede næringer. Utredninger viser at både kraft og penger fortsatt kan produseres til havs - gjennom flytende havvind. MDG vil at Regjeringen skal sette av midler til en omfattende satsing på norsk offshore vindkraft, med fokus på hvordan dette kan gjøres uten at naturen (herunder fugler og marint liv) rammes negativt.

En fersk rapport fra Menon viser at Norge kan ta opp imot 20prosent av det globale markedet, noe som tilsvarer en verdiskaping på 117 mrd. kr. og 128.400 nye jobber over en periode på 30 år. Industrien i Innlandet kan ta en sentral del i det nye industrieventyret hvis de tør å satse og det offentlig legger til rette for det.

Halvard Klevmark, Miljøpartiet De Grønne


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags