Gå til sidens hovedinnhold

Vi kan ikke stole på Riksrevisjonen ...

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå har Stortingets presidentskap i all sin «klokskap» besluttet å be en eller to eksterne og uavhengige konsulentfirmaer om å granske Stortingets egenproduserte fadeser (skandaler) de siste årene. Disse firmaene fakturerer en timelønn med fire siffer per person! Oppdraget er stipulert til 1000 timer som fort blir en del millioner. Det tar kanskje litt tid før de starter hvis oppdragene skal først ut på EØS-anbud?

Det Stortingets presidentskap på denne måten sier er at vi ikke kan stole på Riksrevisjonens uavhengighet eller statsansatte eksperter i Skattedirektoratet eller Finansdepartementet.

Tenk det! Trofaste, men kritiske ansatte i Statens tjeneste på en trygg fastlønn innenfor Statens lønnsregulativ er ikke å betrakte som uavhengige siden de er finansiert over statsbudsjettet! Da er det bedre å pøse ut penger til private advokater som ofte er å finne i rettssalen hvor de forsvarer sine klienter mot, nettopp Skattedirektoratet.

For det har vel intet å gjøre med at den tidligere stortingsrepresentant Per-Kristian Foss fra Høyre har vist ryggrad og avdekket Stortinget inkompetanse og egenrådige lovforståelse, helt uavhengig av sitt partimedlemskap?

For så smålig kan jo ikke Stortinget presidentskap være?

Knut Arne Sanden, Lillehammer