Selv om Young Professionals er et nettverk for ung kompetanse, så er det mangfold vi ønsker. Vi er ikke tjent med verken aldersdiskriminering eller at ung arbeidskraft flytter fra en region som har et stort kompetansebehov. Innlandet har flest innbyggere over 67 år i landet, og den laveste andelene i aldersgruppen 20–40 år (kilde: Innlandsstatistikk). Dette er tall som forteller at vi må jobbe sammen for å sikre bedre balanse i tiden framover. At over 700 unge i dalen har samlet seg om nettverket Young Professionals betyr muligheter. Flere er tilbakeflyttere eller tilflyttere med verdifull innsikt, samt egne nettverk, som kan spille en vesentlig rolle i å snu den negative trenden.

Vi kan ikke tillate at kompetanse flytter fra regionen vår når vi trenger den her. Som Vegard Strand Sæterøy, rådgiver i Skåppå, sa så fint fra scenen på Agenda Innlandet: «Når broren min var ung brukte han store deler av sommeren på å dyrke jordbær. Han ble følgelig irritert hver gang andre kom på besøk og forsynte seg, og han selv gikk glipp av de beste bærene fra sitt eget arbeid».

Referansen rettes mot en manglende evne til å inkludere og beholde studentene vi har i regionen. Storbyene plukker disse fra regionen uten at vi evner eller viser tilstrekkelig vilje til å gjøre noe med det. Dette ble også eksemplifisert på konferansen gjennom behovet for Cybersikkerhetskompetanse. Vi har et sterkt kompetansemiljø på dette i Innlandet og behovet kommer til å øke for hvert år som går. Likevel er det en lav prosentandel av studentene som blir værende etter endte studier.

Tenk om vi kunne blitt enige om et grunnleggende premiss om at det å være ung i Innlandet betyr et endeløst potensial i muligheter og utvikling. Tenk om vi kunne bli landsledende i å forene lang fartstid i arbeidslivet med de nye kreftene som skal forme fremtiden! Talen til Olea Hildrum, leder av ungdommens fylkesting Innlandet, på konferansen var tydelig: «Vil du ikke ansette meg som nyutdanna så fortjener du ikke meg med arbeidserfaring».

Det er utvilsomt et stort potensial for både spennende jobber og det gode liv i regionen. Dette ble også godt dokumentert på Agenda Innlandet konferansen. Det må felles initiativ og faktisk handling til. Det er ikke «alle andre» sin jobb å gjøre det vi alle unisont klapper for i en konferansesal. Så, hvis du har en ledende rolle i en virksomhet: hvilke planer har bedriften for å rekruttere og beholde ung kompetanse? Hvordan skaper bedriften et inkluderende arbeidsmiljø som får ut det beste av folk i alle aldre? Samt hvordan samarbeider bedriften med øvrige aktører om å finne felles løsninger på rekrutteringsutfordringen i hele Innlandet?

Silje Owrenn, Mathias Westbakken, på vegne av Young Professionals og Start LHMR