Gå til sidens hovedinnhold

Vi kjører spor i nye traseer på Mysusæter dersom de godkjennes

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Mysusæter og Raphamn løypelag sin oppgave er å tilrettelegge for gode skiløyper på Mysusæter, Raphamn og Kringsætra, til glede for innbyggerne i Sel, hytteeiere, hotellgjester og andre som ønsker å benytte vårt flotte fjellområde. Løypelaget ønsker å være nøytral i forhold til diskusjonen om brøyting av veier, men har sagt oss villige til å bidra med faglig kunnskap dersom alternative traseer skulle bli aktuelt.

Leserinnlegget på GD-nett 11.01 fra grunneiere på Mysusæter beskriver hva som etter deres oppfatning har skapt den pågående konflikten rundt skiløyper. Grunneierne hevder at det eneste de har forlangt fra løypelaget er søknad om tillatelse til motorisert ferdsel over deres eiendommer og en bekreftelse på at løypelaget har forsikring. Løypelaget kan opplyse at grunneierne i fjor høst mottok både søknad om tillatelse til motorisert ferdsel fra løypelaget og bekreftelse på forsikring.

Vi har til nå opplevd å ha et stabilt og godt forhold til grunneierne på Mysusæter. I november 2020 ble det også avholdt et møte. Søknad om tillatelse til kjøring for denne sesongen ble deretter sendt til hver enkelt grunneier, etter deres ønske. For oss var det overraskende at vår søknad med samme innhold som tidligere år kom i retur, med krav om endring. Kravet var at det i avtalen skulle stå at grunneierne i gitte situasjoner skal kunne fastsette en annen trasé over sin eiendom. Løypelaget prøvde å komme grunneierne i møte på dette punktet med skriftlig tilbakemelding som uttrykte vilje til å flytte skiløyper der det lå til rette for det. Vår forutsetning for flytting av skiløyper var at det måtte godkjennes av kommunen. Dette ble avvist av grunneierne, og for første gang har ikke løypelaget og grunneierne blitt enige.

Løypelaget må ha forutsigbarhet og anser reguleringsplanen som styrende. Vår begrunnelse for ikke å gi samtykke til flytting av skiløypene fra veiene uten kommunal godkjenning, er at det vil være i strid med reguleringsplanen til Sel kommune. Den beskriver at veiene skal brukes til løypeformål om vinteren. Vi mener at vi ikke bryter loven slik grunneierne påstår i sitt leserinnlegg, men at vi forholder oss til reguleringsplanen og lovverket i Sel kommune. Referat datert 17.12.20 fra et møte der ordfører deltok sammen med grunneiere, underbygger dette. Herfra gjengis:

«Der det er regulert skiløype som formål i reguleringsplan, kan det maskinprepareres uten at det må innhentes tillatelse fra grunneier.»

En annen grunn til ikke å gå inn på en avtale om flytting av løyper fra veiene er at det ikke foreligger alternative traseer som kan sikre at kvaliteten på nye skiløyper blir like god som på de eksisterende. Dette er for øvrig et absolutt krav kommunen har stilt overfor dem som planlegger alternative traseer, og her må det til et omfattende grunnarbeid før de alternative traseene kan brukes.

Det kan virke som om den velkjente problematikken brøyting eller skiløyper på veiene er sentral i den pågående konflikten. Løypelaget stiller seg som sagt nøytralt til brøytespørsmålet og vil selvfølgelig kjøre spor i eventuelle nye traseer når disse er godkjent og del av reguleringsplanen. Vi finner det derfor svært uheldig at det har oppstått en konflikt som knyttes til løypelaget.

Vi ser fram til at Sel kommune og grunneiere i nær framtid skal avklare rammer og jus som gjelder skiløyper. Løypelaget ønsker å konsentrere seg om sine primæroppgaver, å vedlikeholde, finansiere og kjøre best mulige skiløyper i vårt område.

Geir Saastad, styreleder Mysusæter og Raphamn løypelag