Det er snart skole- og barnehagestart. Lærere og ansatte står i skvis mellom hensynet til barna, til driften av samfunnet og frykten for egen helse. Dette har de stått i over lang tid og fortsetter nå i oppstarten av et nytt år med dette.

Vi må gjøre det vi kan for å beskytte lærerne og andre ansatte som står i førstelinja i pandemien med risiko for smitte. De aller fleste utsatte yrkesgrupper har mulighet for en eller annen form for beskyttelsesutstyr, men det har ikke ansatte i skole og barnehage.

Vi er opptatt av at barn og unge skal få et best mulig tilbud og at barnehager og skoler skal være mest mulig åpne, men vi må gjøre det trygt for de ansatte. De fortjener at vi gjør det vi kan for at alle skal være mest mulig trygge og ha et godt liv, på jobb og på fritiden.

Derfor er viktig at ansatte i skole og barnehage blir prioritert for dose tre og testing. Så gjenstår spørsmålet om vi kan gjøre mer?

I følge regjeringen skal kommunen bli kompensert for ekstrautgifter, som vikarer og overtid, under pandemien. Er det flere menneskelige ressurser å hente i denne kapasitetskrisa? Hvis ja, så håper jeg det blir satt inn nok voksne for å avhjelpe nå. Jeg forventer at kommunen får dekket alle merkostnader og vil følge opp at dette skjer.

Vi må stå i dette inntil det er kontroll på smitten og/eller nok oppfriskningsdoser gitt. Alle skolebarna tar hurtigtest før skolestart og vi må nå sikre nok gratis hurtigtester til utdeling for alle der det trengs, i lang tid fremover.

Vi heier på lærerne, og vi har stor respekt for det de står i.

Espen Østvold Rølla, Lillehammer, kommunestyrerepr. (Partiet Sentrum)