De yngste og de eldste er mest utsatt for en av de største truslene både vi som enkeltpersoner og samfunn står overfor i dag: nettsvindelen.

Den er vanskelig å oppdage og vanskelig å bli kvitt. Bare i Lillehammer har politiet fått inn cirka 100 anmeldelser siden i vår. Stadig flere gudbrandsdøler blir svindlet for betydelige beløp.

De som anmelder, gjør akkurat det politiet ber oss om. Å anmelde nettsvindel betyr dessverre ikke at folk får pengene sine tilbake eller at svindlerne blir tatt. Når pengene er i svindlernes hender, er de som regel tapt. Etterforskningen av nettsvindel er svært ressurskrevende. De fleste sakene blir henlagt. Det er frustrerende.

Forebygging er viktig. Alle har vi noen rundt oss som er i fare for å bli svindlet. En undersøkelse Medietilsynet gjennomførte i fjor viser at de unge er spesielt utsatt. 11 prosent av 16-24-åringer har fått personlig informasjon stjålet eller hacket, mot 3 prosent i befolkningen generelt.

Politiet oppfordrer oss til å bli mer kritiske, det er en oppfordring vi alle bør følge. Samtidig er det viktig å diskutere hva mer som skal til.

Datakriminalitet stoppes ikke av forebygging alene. De kriminelle må erfare at de faktisk blir tatt. For å klare det er det viktig at regjeringen styrker politiets kapasitet, slik de har lovet i Hurdalsplattformen. Internasjonalt samarbeid og utvikling av systemer som avslører de kriminelle nettverkene vil bli mer og mer viktig. Det siste året har flere store norske bedrifter og offentlige etater blitt utsatt for alvorlige dataangrep. Den største trusselen mot våre demokratiske verdier ligger i misbruk av en ny digital virkelighet. Vi er alle viktige fotsoldater.