Gå til sidens hovedinnhold

Vi må få en plan for utrydding

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Det er nå observet
villsvin flere steder i Innlandet. To eksemplarer av artene ble fotografert i Øyer. I Rendalen har villgris vist seg på et viltkamera, og i Tylldalen er det gjennomført sporing. I 2019 ble det observert enkeltdyr i Trøndelag. Nå vokser frykten for at arten skal etablere seg i nye områder, og at faunaen i Innlandet skal måtte slite med både ødelagte avlinger og fare for smittesomme sykdommer.

Bildene av to villsvin i Øyer for noen dager siden, styrker frykten noen har snakket om ei stund. Dersom vintrene blir mindre kalde, svekkes forsvaret mot flere fremmede arter. Noen må vi finne ut av hvordan vi kan leve med, andre må vi forsøke å bekjempe.

Det har gått noen år siden de første villgrisene vandret over grensa fra Sverige, hvor det har vært vanskelig å få kontroll med bestandsutviklingen. Der noen ser problemer og utfodringerm, ser andre muligheter. Det er neppe tvil om at det også på norsk side er grunneiere som har sett på dette som en ny jaktbar art og mulig inntektskilde. Kanskje særlig der reetablering av ulv har ført til redusert inntekt på annen jakt.

Så må vel etter hvert også denne arten forvaltes nærmest på dugnadsbasis

Staten har en handlingsplan mot villsvin. Det vi burde hatt, er en utryddelsesplan. Det bør ikke herske noen tvil om at ambisjonen må være å drive denne innvandreren fra Sverige tilbake.

Bondelaget i Oppland forbereder seg på krig mot villsvin. Det er bra. Næringa er full av grunneiere med jaktrett. De sitter med en av nøklene til å lykkes i en slik krig. De må lære av yrkesbrødre andre steder som ventet for lenge med å agere, og som nå opplever hvordan dette problemet vokser dem over hodet. Så må vel etter hvert også denne arten forvaltes nærmest på dugnadsbasis, slik vi ser med andre arter som volder hodebry.

For veik, for veik, er statens plan mot villsvin

Fri jakt på villsvin!

Bondelagslederen om observasjonene: – Dette svineriet vil vi ikke ha her

Villsvin sett i Øyer: – Jeg tror dette er historisk

Villsvin på over 90 kilo felt i Løten