Gå til sidens hovedinnhold

Vi må friste flere hytteeiere til å bli heltidsinnbyggere

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har akkurat behandlet Innlandsstrategien i Fylkestinget og i den forbindelse valgte jeg å sette lys på deltidsinnbyggere som mulighet og som utfordring. I Innlandsstrategien slår vi fast at Innlandet skal være attraktivt både for å bosette seg og å besøke. Vi har noen av Norges mest populære reisemål og attraksjoner. Landets største hyttekommuner finnes her og til sammen har vi snart 100 000 fritidsboliger i Innlandet fylke. Dette er først og fremst en enorm mulighet for oss til å utvikle videre arbeidsplasser og næringsliv rundt omkring i hele fylket.

Deltidsinnbyggere gir grunnlag for lokalt næringsliv som handel, service, bygg og anlegg, kulturopplevelser med mer. I noen kommuner står deltidsinnbyggerne for større omsetning enn kommunens egne innbyggere. I tillegg er de basisen som gir trygghet for ytterligere investeringer rettet mot flere turister – altså de som kommer på ferie og leier seg overnatting. Hyttefolk bidrar til aktive distrikter og hindrer avfolkning. I Innlandsstrategien vektlegger vi viktigheten av dette. Men deltidsinnbyggere er ikke bare hyttefolk, det kan også være for eksempel studenter og menige i militærtjeneste. Det er folk som tilbringer mye tid i vårt fylke uten at de er skrevet i folkeregisteret med bostedsadresse her.

Det er et mål for oss i Innlandsstrategien at vi bør greie å friste flere til å flytte hit, at flere deltidsinnbyggere blir heltidsinnbyggere. Vi må legge til rette for arbeidsplassutvikling gjennom samarbeid med næringslivet i fylket. Det handler også om at vi tilrettelegger for mulighet for å bo og jobbe i forskjellige kommuner, gjennom for eksempel investeringer i digital infrastruktur. Flere kommuner i Innlandet har kjørt ulike vervekampanjer for å gjøre deltidsinnbyggere til heltidsinnbyggere og flere har meldt flytting etter at de har hatt kontakt med kommunens folk. Å dele kunnskap om at overføringer fra stat til kommune følger antall skrevne innbyggere i kommunen kan i mange tilfeller være nok til at folk melder flytting. Det mangler informasjon hos både folk flest og arbeidsgivere om nettopp dette og inntektssystemet oppleves ikke logisk.

Inntektssystemet gjør at deltidsinnbyggere ikke bare er en mulighet, men også en utfordring. Distriktskommunenes budsjetter er utfordrende. En kommune med vellykket reiseliv og hytteutbygging, må bære kostnader for blant annet legesenter og hjemmehjelpstjenester for besøkende. Dette er kostnader som ikke dekkes av kommunene der de besøkende har bostedsadresse. Det bidrar til en skjevfordeling, ettersom mange av hytteeierne kommer fra de store byene og de «rike» kommunene. Dette er ikke bærekraftig.

Vi i Innlandet Arbeiderparti mener det derfor er på tide at Norges struktur for fordeling av offentlige midler som er basert på innbyggertallet blir endret til å ta hensyn til deltidsinnbyggere og besøkende. Å styre etter brukertall istedenfor folketall vil være bærekraftig distriktsutvikling. Dette må vi i Innlandet fylkeskommune få på dagsorden, så skal vi ved hjelp av Innlandsstrategien som verktøy jobbe for å få flere både deltids- og heltidsinnbyggere i Innlandet i fremtiden.

Turid Backe-Viken, fylkestingsrepresentant (Ap), Trysil