Vi må ha beredskap - for å sikre nok medisin og smittevernutstyr

TRYGG TILGANG: Det kan ikke være et mål for Norge å være selvforsynt med medisiner, men man bør absolutt ha ambisjoner om en trygg tilgang til kritiske legemidler gjennom egen produksjon, skriver Kjersti Bjørnstad.

TRYGG TILGANG: Det kan ikke være et mål for Norge å være selvforsynt med medisiner, men man bør absolutt ha ambisjoner om en trygg tilgang til kritiske legemidler gjennom egen produksjon, skriver Kjersti Bjørnstad.

Av
DEL

leserinnlegg 
Styret i Oppland Senterparti mener at staten bør stimulere til økt produksjon av medisiner og smittevernutstyr i Norge. Etterspørselen internasjonalt er økende, og tilgjengeligheten blir mer ustabil. Det finnes farmasi-selskaper i vårt fylke, med mulighet for å utvide produksjonen. Slik produksjon er ofte høyt automatisert og har gode muligheter for å drives på en bærekraftig måte.

Fordi vi nå ser reelle konsekvenser av den lave legemiddelberedskapen i Norge, er det viktigere enn noen gang å ta beredskapen på alvor. Egen produksjon vil kunne øke den norske legemiddel-beredskapen betydelig. I tillegg vil det bidra til å skape mange kompetanse-arbeidsplasser, som godt kan plasseres ute i distriktene.

I Norge har man de siste årene fått en redusert legemiddelberedskap, bare i 2019 ble det rapportert om over 1000 tilfeller av legemiddelmangel. Apotekforeningen anslo at 650.000 pasienter kunne bli rammet av legemiddelmangel i 2019. Mange av disse legemidlene er livsviktige.

I dag er verdens legemiddelproduksjon ekstremt sentralisert. Så og si all produksjon av verdens legemidler og nødvendige råstoffer for produksjon, lages i Kina og India. Dette gjør at verdens, og Norges, tilgang til legemidler i stor grad er utsatt for påvirkning av internasjonale konflikter og naturkatastrofer.

Dette har gjort seg spesielt relevant i sammenheng med utbruddet av Corona-viruset. Corona-utbruddet har også vist at vi ikke har tilstrekkelig tilgang til smittevernutstyr i Norge.

I mai 2019 la opposisjonspartiene Senterpartiet, Ap og SV fram forslag om flere konkrete tiltak, for å redusere sårbarheten til legemiddelberedskapen i Norge. Forslaget ble dessverre nedstemt av regjeringspartiene.

I svar på et skriftlig spørsmål fra Stortingsrepresentant Bengt Fasteraune sa helse- og omsorgsminister Bent Høie følgende: «Legemiddelmangel er et globalt problem, og årsakene ligger ofte utenfor Norges grenser. Det er vanskelig for norske myndigheter å påvirke slike strukturelle forhold og redusere risikoen for en legemiddelmangel.»

Man kan tolke statsråden slik at han mener problemet er utenfor Norge, og at derfor er det lite man nasjonalt kan gjøre med det. Det er Senterpartiet uenige i. Det kan ikke være et mål for Norge å være selvforsynt med medisiner, men man bør absolutt ha ambisjoner om en trygg tilgang til kritiske legemidler gjennom egen produksjon.

Kjersti Bjørnstad, fylkesleder, Oppland Sp


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags