Det har de siste ukene og månedene vært et stort engasjement for å bevare/opprette et fremtidig akuttsykehus på Lillehammer. Engasjementet har hatt ulike innfallsvinkler fra ulike aktører, men felles for alle er et oppriktig ønske om gode helsetjenester nær befolkningen, og der behovet er størst.

Lillehammer har i lengre tid, og i særdeleshet etter OL i 1994, hatt et nasjonalt søkelys på seg. Dette skyldes ikke bare de flotte vinterlekene, selv om vi nok må erkjenne at en større del av Norges befolkning ble klar over byens og regionens kvaliteter først da. I årene etter OL har imidlertid mye av fokuset vært rettet mot arrangementer, både sportslige arrangementer i OL-anleggene, og arrangementer i regi av næringslivet.

Lillehammer har bygd seg opp en arrangementskompetanse som er unik, og som i perioder samler svært mange mennesker og aktiviteter i byen og regionen. Disse kommer i tillegg til de fastboende, og i tillegg til de vi velger å kalle «hytteinnbyggerne» våre. Lillehammers øvrige kvaliteter, som nærhet til naturen og høyfjellet, vårt flotte friluftsmuseum Maihaugen, og sentrum, med den nasjonalt kjente gågata med sin historiske bygningsmasse, også denne markedsført fortreffelig via OL, trekker tusenvis av tilreisende gjennom hele året.

Vi skal heller ikke glemme langrennseldoradoet Sjusjøen, som årlig samler mange landslag til treningsleire. Og vi har Gudbrandsdalen med sine alpinanlegg, som er magneter på både nordmenn og utlendinger.

Vi lever av besøkende og tilreisende. Vi lever av de store idrettsarrangementene, for både toppidrettsutøvere og mosjonister. Vi lever av næringslivskonferanser og kickoffs. Vi lever av hytteinnbyggerne. Vi lever av at mange mennesker er samlet i vår region. Vi lever av mange mennesker i gågata og i resten av byen. Vi lever av et høyt aktivitetsnivå! Uten dette ville byen vår høyst sannsynlig vært en sovende by, kun med enkelte offentlige arbeidsplasser. Privat næringsliv og handel ville vært marginalisert.

Det er attraktiviteten til byen og regionen som trekker folk hit, enten det er utlendinger på ferie, et stadig økende antall hytteinnbyggere, eller barnefamilier uten tilknytning som velger å flytte hit fra Oslo. Attraktiviteten defineres bla av det samlede tilbudet i en region. Mens andre mjøsbyer nærmere Oslo i større grad kan markedsføre seg med Oslos nærliggende tilbud, oppfattes Lillehammerregionen av mange i større grad å være en ”satellitt” ift. vår hovedstad.

Mange aktiviteter, herunder internasjonale sportsarrangementer, skaper et helt annet skadepotensiale enn i en ”søvnig” mellomstor norsk by. Sammen med et stort antall besøkende, og et økende antall hytteinnbyggere, er dette tilstrekkelig til å fastslå et behov for akuttsykehus langt utover de ”konkurrerende” byene. Når vi i tillegg nevner attraktiviteten som et selvstendig element for å trekke til oss nye fastboende, og således opprettholde befolkningsmengden, kan vi konstatere at et akuttsykehus faktisk er svært viktig for vårt aktivitetsnivå og vår fremtidige bosetting.

De samlede samfunnsmessige kostnader og konsekvenser ved en total nedlegging av eksisterende sykehus er formidable, og er da heller ikke regnet på fra HSØs side.

Lillehammer Sentrum Drift støtter sterkt alle initiativer som tas av offentlige og private aktører for å sikre et akuttsykehus på Lillehammer. Storsamfunnet har ikke råd til å la være!

Wenche Haug Almestrand og Kjetil Schonhowd, daglig leder og styreleder Lillehammer Sentrum Drift AS