– Innlandet må ha samme høstferieuke som Oslo!

Det er de tre daglig lederne ved reiselivsselskapene Visit Jotunheimen, Nasjonalparkriket Reiseliv og Visit Lillehammer enige om. De støtter dermed forslaget til Mai Bakken og SV om behovet for å endre høstferieuken i Innlandet.

Fylkespolitiker Mai Bakken sendte en interpellasjon til fylkestinget som avholdes onsdag. Der påpeker hun behovet for å endre høstferieuken i Innlandet tilbake til ordningen i gamle Oppland som var uke 40. I forbindelse med sammenslåing med Hedmark ble høstferieuka flyttet til uke 41 for to år siden.

Dermed har Innlandet og Oslo ulike ferieuker, noe som gir utfordringer for bedriftene.

Direktør i Hunderfossen har tidligere fortalt GD at det har oppstått en mismatch mellom tilgang på arbeidskraft og ønsket om å være å holde åpent for turistene.

Familieparken har gjennom mange år har bygd opp et høstferietilbud. I starten hadde de 30-40 besøkende i høstferien, og siste gang høstferien var i uke 40, hadde de 1.500 besøkende daglig gjennom 8 åpningstider.

De tre reiselivssjefene i Lillehammer og Gudbrandsdalen understreker at turistbedriftene trenger all den drahjelp de kan få etter en krevende koronapandemi.

– Over 70 prosent av de besøkende i høstferien kommer fra Oslo-området. Reiselivet har hatt det knalltøft under pandemien. Da er det viktig at ikke de lyspunktene som høstferien har vært, blir slukket. Reiselivet trenger helårs arbeidsplasser for å opprettholde verdiskapningen, uttaler Merethe Sandum i Visit Lillehammer,Mari Arnøygard Wedum i Visit Jotunheimen ogOle Erik Bjørnstadhaugen i Nasjonalparkriket Reiseliv

Flytting av høstferieuka har også et annet praktisk aspekt.

– Jo nærmere vinteren, jo mer sårbart er aktivitetstilbudet. Mange av aktivitetsleverandørene holder til på rett under og over 1000 moh., og den ene uka kan bety mye i forhold til gjennomføring av aktiviteter. Enda mer sårbart jo høyere bedriftene ligger, sier trioen.