Klimautfordringene og tapet av naturmangfold er vår tids største utfordring, selv med en pandemi som rast gjennom verden det siste året. Venstre vil fortsette å føre en ambisiøs klimapolitikk, som kutter utslippene, tar vare på mer natur og som skaper nye, grønne arbeidsplasser.

Fortsatt temperaturstigning truer mennesker, samfunn og natur. Målet om å begrense den globale temperaturøkningen, og nå klimamålene våre må være førende for all norsk politikk. Vi må halvere utslippene fram mot 2030, samtidig som vi skaper nye grønne arbeidsplasser, grønn teknologi og tar vare på mer natur.

Venstre har klima- og miljøministeren i den blågrønne regjeringen. Vi har fått gjennomført en rekke tiltak for å redusere utslippene og for å sikre naturmangfoldet i Norge. Det er blitt lagt stortingsmeldinger om miljøkriminalitet og naturmangfold. Vi økte antallet marine verneområdet fra 6 til 15 i 2020. Og siden 2013 har Venstre fått til 4000 kvadratkilometer nytt vern. Vi har økt bevilgninger i statsbudsjettene i flere år. Enten det er for å ta vare på mer natur i verneområdene, eller til å ta bedre vare på den mest trua naturen.

Landet vårt har nå de laveste klimagassutslippene siden 90-tallet. Det at Venstre er med i regjeringen betyr en forskjell. Det var Venstre som laget rammeverket for elbilpolitikken på begynnelsen av 2000-tallet som har ført til en elbilrevolusjon i landet vårt. Vi har stått fast på den og nå er annenhver nysolgte bil en elbil. Det har ikke skjedd av seg selv – det er villet politikk.

Venstre og regjeringen leverte en klimaplan som er et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk. Det er første gangen en regjering lager en konkret plan for hvordan vi skal nå klimamålene våre. Samfunnet blir bedre når vi enklere kan reise kollektivt, når dieselferjer blir erstattet av ferjer på batteri eller hydrogen, og når vi tilrettelegger for mange flere grønne jobber. Venstre har lenge ment at klimapolitikk er også god næringspolitikk, og det viser klimaplanen til regjeringen.

Miljødagen er en viktig dag for å minnes om at vi må holde trykket oppe, både for klima- og miljø. I september er det stortingsvalg, og Venstre vil fortsette å jobbe for et kutt i utslipp og flere grønne jobber.

Stine Hansen, Eina, stortingskandidat for Venstre i Oppland