I et innlegg spør et par representanter fra styret i Gausdal Historielag, Pighaug og Hjelmstad, om GDs prioriteringer. Bakgrunnen er at styret i løpet av høsten 2021 gjorde flere forespørsler til GD om å omtale fire utgivelser laget sto bak, uten at det resulterte i noen artikler.

La det ikke være noen tvil om at vi i GD setter stor pris på det arbeidet som gjøres rundt om i lag og foreninger i vårt dekningsområde. Samtidig får GD hver eneste uke en rekke tips og innspill til hva vi kan og bør skrive om. Vi må daglig prioritere hva vi bruker journalistene våre til. Et mål for oss er å være nyhetsledende når det skjer hendelser. Et annet mål er å sette dagsorden med artikler og reportasjer med åpenbar nyhetsverdi. I tillegg har vi en miks av saker om smått og stort. Noen saker er viktige, andre saker er mer kuriøse. Tanken er at vi hver eneste dag skal ha en meny av saker som kan fenge alle slags lesere, uansett alder, kjønn, interesser og bosted innenfor vårt område.

I utgangspunktet driver ikke GD med lanseringsjournalistikk, tradisjonell forhåndsomtale eller gammeldags referatjournalistikk. Disse sakene er rett og slett ikke veldig interessante for leserne våre, så sant ikke leseren sjøl er involvert i det som omtales. Vi hadde blant annet en stor sak om 12 nyutgitte årbøker før jul 2020. Enda så bredt omfanget i den saken var, viste lesinga at reportasjen hadde begrenset interesse. Dette måler vi gjennom den digitale lesinga, hvor snittalderen på leseren er nær 60 år. Vi vet gjennom undersøkelser at det er liten forskjell på hva som leses med størst interesse digitalt og i papiravisa.

Skal vi skrive om en ny bok eller musikkutgivelse er det sjelden at nyheten om utgivelsen i seg sjøl er nok. Skulle vi skrevet om alt som utgis, alle forestillinger, alle idrettsarrangement og så videre i distriktet, ville vi ikke rukket annet. Det betyr ikke at vi ikke kan omtale noe av dette, men vi vurderer da om det finnes andre nyhetspoeng eller gode personhistorier, for eksempel.

Pighaug og Hjelmstad spør hvorfor GD prioriterer bridge framfor omtale av historiske bøker. Bridgespalta leveres av en ekstern skribent, og er ikke noe GDs egne journalister bruker tid på. Og når de samme spør om GD er i ferd med å bli ei byavis som skriver om det som skjer på Lillehammer, men ikke i distriktene, så er svaret nei. Vi har journalister som dekker hele Gudbrandsdalen, og jeg vet at både styret og de ansatte ønsker å holde på GDs rolle som regionavis. Hvilke saker vi prioriterer er den samme, uansett hvor i distriktet vi opererer.

Tom Martin Kj. Hartviksen, ansvarlig redaktør, GD

Les også

Nye lokale bøker - uten interesse for GD?