SV krever krisepakke for lokalaviser og medier. De er en umistelige del av demokratiet og nå som all verdens lugubre nettsteder spyr ut løgner og konspirasjonsteorier, trenger vi redaktørstyrte media med uavhengig kvalitetsjournalistikk det går an å feste lit til og som er bundet av presseetiske krav.

Nå leser folk lokalaviser og regionaviser som aldri før, både på pair og nett. Samtidig faller annonseinntekten kraftig. Uten en redningspakke, vil mange gå konkurs og flere slutte med papiravis.

Med korona-krise i landet og et umettelig behov for riktig og god informasjon til folk fra stat og kommune. Da må særlig staten kunne kjøpe annonseplass i lokalaviser og nasjonale medier. På den måten kan det offentlige både redde en viktig samfunnsinstitusjon i krise, og fylle informasjonsbehovet i befolkningen om krisen i aviser vi vet leses og når fram til mange.

Noen aviser får pressestøtte. Den kan økes og en kan ta flere aviser inn i den ordningen, slik SV foreslår. SV krever også at det lages en kompensasjonsordning for medier og lokalaviser som nå rammes økonomisk av smitteverntiltakene.

− Vi har ikke råd til å miste mangfoldet vårt av medier og lokalaviser, derfor krever SV krisetiltak. Bortfallet av annonsekroner må kompenseres av fellesskapet. Det handler om å verne om demokratiet i krise.

Karin Andersen, stortingsrepr. (SV), Hedmark