Hundrevis av norske kommuner, deriblant kommuner i Innlandet, samarbeider med private bedrifter for å sikre innbyggerne gode helse- og velferdstjenester. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel gir en god pekepinn på hvor viktig dette samarbeidet er for små og mellomstore kommuner. Velferdsmiksen er ikke kun et storbyfenomen.

Vi i NHO Service og Handel, som representerer helse- og velferdsbransjen, har spurt våre medlemmer om i hvilken grad de har oppdrag for kommuner og andre offentlige myndigheter. 81 prosent av de som svarer leverer tjenester til det offentlige. Av de som har et samarbeid med kommuner, så samarbeider 1 av 3 med kommuner med under 20.000 innbyggere. Disse funnene underbygges også av Kommunal rapports leverandørdatabase. I tillegg kan man ta et raskt søk på doffin.no (database for offentlige innkjøp), som viser at det er stor etterspørsel etter helse- og velferdstjenester.

Undersøkelsen slår fast at helse- og velferdsbedriftene er til stede over hele Norge. 7 prosent av medlemmene samarbeider med over 100 kommuner. 40 prosent samarbeider mellom 20 og 100 kommuner og 26 prosent under 20 kommuner.

Det finnes mange eksempler på gode helse-samarbeid mellom offentlige og private virksomheter rundt omkring i Norge. Det at helse- og velferdsbedriftene har et samarbeid med så mange kommuner viser hvor viktig en velferdsmiks av offentlige, private og ideelle aktører er for velferdsstaten vår.

Derfor er det viktig at vi snakker mer om konsekvensene det har for brukere av en eventuell brems i bruk av private. Vi frykter dette vil gå hardt utover de tusenvis av menneskene som hver eneste dag mottar behandling, omsorg og støtte fra helse- og velferdsbedrifter som leverer på oppdrag for det offentlige. Målet for landets mange politikere må̊ være å finne den beste velferdsmiksen for å forebygge, utvikle og skape et best mulig tilbud i sin kommune.

Vi blir stadig flere eldre, samtidig som færre er i arbeidsfør alder. Den demografiske endringen vil merkes spesielt godt i småkommuner. For å sikre best mulig tjenester også i fremtiden, er det viktig at vi jobber for å styrke den velferdsmiksen vårt velferdssamfunn er bygget på.

Torbjørn Furulund, bransjedirektør for helse og velferd i NHO Service og Handel