Hvis vi skal få ned ledigheten etter koronakrisen må vi skape mer og inkludere flere. Høyre vil løfte fram jobbskaping i privat sektor for neste stortingsperiode.

Koronakrisen førte til den største arbeidslivskrisen siden andre verdenskrig. Ledigheten skjøt i været, men er nå heldigvis på vei ned igjen. I Innlandet er ledigheten nå nede i 2,2 %. Før korona – i februar i fjor var den 2,0 %, så gjenåpningen er på god vei. For åtte år siden, da de rødgrønne styrte og før Høyre overtok, var ledigheten i Innlandet vesentlig høyere – på 2,7 %. Likevel er fortsatt hele 7700 mennesker i Innlandet helt eller delvis ledige.

Ledighet er først og fremst et tap og en belastning for den enkelte og for den enkeltes familie. Arbeidsledighet skaper forskjeller og kan skape varig utenforskap. Derfor arbeider Høyre for å få mennesker ut av ledighet og for å inkludere flere. De fleste jobbene som har gått tapt under koronakrisen er i privat sektor. For lokalsamfunnene i Innlandet er det viktig at vi får disse jobbene tilbake. Slik finansierer vi en sunn kommuneøkonomi og lokale velferdsgoder som skole og eldreomsorg.

Høyre og regjeringen har gjennomført mange tiltak for å styre Norge ut av koronakrisen. Eksempler på dette er krisepakker til lokale hjørnesteinsbedrifter, utsatt betaling av formuesskatt, mulighet for kombinasjon av studier og dagpenger, nye tiltaksplasser og fjerning av maskinskatten. Som et resultat er arbeidsledigheten på vei tilbake til prepandeminivåer, rekordmange nye bedrifter er etablert og Norge toppet nylig en internasjonal ranking for sin koronahåndtering.

For å inkludere dem som fremdeles står ledig og ønsker en fot innenfor arbeidsmarkedet, vil Høyre gjennomføre jobbløftet som en sentral del av fireårsplanen for neste stortingsperiode. Dette er en serie tiltak vi vil gjennomføre for å skape mer og inkludere flere.

Et tiltak er å gjøre det enklere å starte egen bedrift. Derfor foreslår Høyre for kommende periode å opprette et næringslivsråd hvor bedrifter kan komme med innspill til endringer i regler, rapporteringskrav og reguleringer de mener burde fjernes eller justeres. Dette er viktig for at lokale hjørnesteinsbedrifter i Innlandet som vet hvor skoen trykker, lettere kan gi innspill og bidra til bedre rammebetingelser.

Et annet tiltak er økt satsing på forskning og utvikling. Vi skal forsterke mulighetene til å lære hele livet gjennom bransjeprogrammer, og gjennom flere fleksible og desentraliserte utdanningstilbud. Vi skal også etablere flere regionale katapult-sentre, slik at bedriftene får gode testfasiliteter til å teste ut sine egne ideer.

De fleste foretak er i dag små- og mellomstore bedrifter, og mange av disse er eksportbedrifter eller leverandører til eksportbedrifter. Bare fra Innlandet eksporteres så mye som 8,2 mrd. kroner årlig til EØS. Derfor er EØS-avtalen et viktig tema i valgkampen. Flere partier på venstresiden ønsker å avvikle EØS-avtalen, og til og med Arbeiderpartiet åpner for å utrede alternativer. Dette setter eksisterende jobber i spill, og usikkerheten gjør det vanskeligere å skape nye jobber.

Høyre er en garantist for dagens ordning med EØS-avtalen og for en aktiv Europapolitikk hvor vi ivaretar Norges interesser. EØS-avtalen er helt sentral for markedstilgang til flere av Norges viktigste handelspartnere, og gir oss tilgang til ny teknologi og EU-programmer.

Hans Olav Sundfør, stortingskandidat nr. 2 for Høyre i Oppland, Lillehammer