Da nettverket for den unge kompetansen, «Young Professionals» i Lillehammer og Gudbrandsdalen, ble etablert i januar 2021, skrev GD på lederplass at et «ungt fellesskap er et løft for dalen».

Over ett år har gått. Hva har skjedd? Siden starten så har nærmere 700 samfunnsengasjerte menn og kvinner i alderen 20–40 år funnet veien inn i nettverksgruppa «Young Professionals i Lillehammer og Gudbrandsdalen» (YP) på Facebook. Rundt 20 personer engasjerer seg litt ekstra som «YP-Crew» helt frivillig, for å tilrettelegge for økt attraktivitet i regionen på ulike måter. Vi tør påstå at et ungt fellesskap er nettopp et løft for dalen, og kanskje viktigere enn noen gang.

Den nye nettsiden innlandsstatistikk.no er et felles oppslagsverk for tall, trender og kunnskap om fylket og regionen vår. Ser man f.eks. under tema «befolkning» vil man se at Innlandet fylkeskommune har den høyeste andelen av personer over 67 år i Norge og den laveste andelen unge.

Det er flest i alderen 20–40 som flytter. YP-nettverket ønsker å være en pådriver til at det er mest mulig attraktivt å bo og jobbe i regionen. Mange av oss er selv tilflyttere eller tilbakeflyttere, og har både innsikt og nettverk som er verdifullt med tanke på å tiltrekke flere til regionen.

Vi opplever en økt bevissthet rundt viktigheten av å snakke med de unge, ikke bare om. På arbeidsplassen. I lokalsamfunnet. I politikken. I lokalavisene. Bare på den måten kan vi lykkes med reell samhandling der unge folk i større grad er premissgivere og bidragsytere. Det er helt avgjørende for å gjøre regionen vår attraktiv.

I løpet av sitt første leveår har YP blitt invitert til flere arenaer i regionen for å sette ung kompetanse på agendaen. Verdiskapingskonferansen i regi av Midt-Gudbrandsdal Næringsforening, frokostmøte i Lillehammer næringsforening, Ideverksstedet til Krafttak, Podcasten «hvem bygger byen» i regi av Lillehammer UNESCO Litteraturby, Gudbrandsdalstinget, frokostmøte i Otta Handels- og Næringsforening, Gudbrandsdølen AS, Folkemøte og utopiverksted med Lillehammer kommune for å nevne noe.

I tillegg har vi selv initiert flere inspirasjonsmøter for nettverket med blant annet næringslivsledere som Anita Krohn Traaseth, Nicolai Tangen og Thina Margrete Saltvedt. Vi har laget en rekrutteringsveileder på bakgrunn av innspill fra nettverket, som allerede er lastet ned av over 100 lokale bedrifter. I tillegg er et «buddyprogram» for tilflyttere, og et nytt styreprogram på trappene. Ulike frivillige initiativ som skal være givende for alle involverte, og bidra til å løse konkrete samfunnsutfordringer.

På bakgrunn av at flere aktører ønsker dialog direkte med YP-nettverket, har vi etablert «YP Informerer». Dette er faste, kvartalsvise møtepunkt for å informere om ting som nettverket er opptatt av, og for å ha dialog med folk som ønsker kontakt med «den unge kompetansen». Aktuelle deltakere kan være representanter fra både privat og offentlig sektor, i tillegg til flere unge som ønsker å engasjere seg som frivillig.

Vi har trua på framtida i Lillehammer og Gudbrandsdalen, ønsker å fokusere på mulighetene, og gleder oss til å samhandle med likesinnede i alle aldre også i tiden fremover.

Birgitte Bay, Silje Owrenn og resten av Young Professionals Crew, Lillehammer & Gudbrandsdalen