Gå til sidens hovedinnhold

Vi må ut av karbonfangenskapet

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.


Regjeringen skal satse på karbonfangst, mens ungdommen lever med karbonangst. Streikende ungdommer i store demonstrasjoner har blitt et tydelig bilde på ropet etter å kutte klimagassutslipp. Klimagassutslipp skaper stadig større problemer vi alle snakker om og vil gjøre noe med, fram i tid. Tiden er nå. Vi må ut av karbonfangenskapet og snu på alle steiner. Innlandet har de grønne ressursene til å løfte folk og næring ut av fangenskap. Men vi må samarbeide bredt, innovere stort og tenke langt utenfor komfortsonen.

Alle er i et slags karbonfangenskap der vi føler vi må fortsette som før, selv om alle vet vi må gjøre noe nå

Det er en unik mulighet for Innlandet at vi har store ressurser i bioøkonomien med et naturlig karbonkretsløp og positiv lagring av CO₂ i tømmer, planter og myrer. Men det i seg selv har ingen positiv klimaverdi, hvis vi fortsetter å brenne fossilt brennstoff inn i et overlastet naturlig karbonkretsløp. Mange aktører fremsnakker der det passer med egen næring, men ser en annen vei der vi alle har de samme problemene. Alle er i et slags karbonfangenskap der vi føler vi må fortsette som før, selv om alle vet vi må gjøre noe nå. Mange aktører gjør heldigvis mye allerede. Flere virksomheter gjør mer enn folk tror, men vi er ikke flinke nok til å skryte av det vi gjør bra på Innlandet. Mange aktører gjør mye bra. Enda flere vil gjøre ting bedre. Det krever mot, ressurser og innovasjon. Aller mest kreves det mer samarbeid. På tvers av offentlig og privat sektor, og på tvers av næringer. Klimapartnere Innlandet vil legge til rette for et partnerskap med ambisjoner og løsninger.

Vi skal ikke bare love ungdommen i strategier og planer at vi skal gjøre mer for et bærekraftig samfunn framover, vi må begynne å gjøre mer av det vi sier, raskere enn vi lover og bedre enn vi drømmer om

Innlandet har gull i grønne skoger og Norges matfat på spredte jorder. Innlandet tiltrekker seg besøkende fra fjernt og nært med unike ferie destinasjoner. Innen IKT teller vi mange spennende vekstbedrifter og viktige kompetansesentre innen cyber sikkerhet. Innlandet er langstrakt og spredt. I Innlandet har vi store ressurser i det naturlige karbonkretsløpet med gull og grønne skoger. Det er mange gode strategier og planer for å få maks utbytte av ressursene våre. Men som Vidar Selbeck sang om: «Je er så redd for kjerringa, at ho ska kom hau alt je sa og lovte i mi friartid – å, trøste meg høss sku’ det bli.» Vi skal ikke bare love ungdommen i strategier og planer at vi skal gjøre mer for et bærekraftig samfunn framover, vi må begynne å gjøre mer av det vi sier, raskere enn vi lover og bedre enn vi drømmer om.

Vi kaller det innovasjon, men det er stort sett innenfor det samme karbonfangenskapet. Vi må tenke helt nytt

Innovasjon handler om å gjøre noe nytt, tenke og skape nytt. Altfor ofte skjer innovasjoner kun i siste ledd. Vi bedrer et produkt, eller kommer med nye produkter som er litt bedre enn det gamle. Vi kaller det innovasjon, men det er stort sett innenfor det samme karbonfangenskapet. Vi må tenke helt nytt. Hvordan kan alle virksomheter bli mer klimanøytrale? Fra fossilt til fornybart er den åpenbare tankegangen, men det trenger ikke være bærekraftig i seg selv. Bærekraft og grønn næringsutvikling må handle om at vi skaper mest mulig verdi av ressursene våre, med minst mulig fotavtrykk på omgivelsene våre. Alt dette må vi i større grad måle. Virksomheter og kommuner må vite hvor stort fotavtrykk de har, før de kan sørge for å kutte ned sitt eget fotavtrykk. Regnskap for en bedre fremtid kan ikke bare handle om økonomi. Regnskap må handle om klimagassutslipp, effektiv ressursutnyttelse og økonomi. Sirkulærøkonomi, ikke lineær bruk og kast.

Klimapartnere Innlandet har ambisjoner om å gjøre nettopp dette. Ta tak i virksomhetens egne utslipp og samtidig skape partnerskap om grønne innovasjoner. Mange virksomheter i Innlandet jobber offensivt for en bedre fremtid. Vi må løfte fram de gode eksemplene, samarbeide tettere. 30. september stiftes Klimapartnere Innlandet.

Amund Hagen Kristiansen, prosjektleder Klimapartnere Innlandet