– Vi må være flinke nå, slik at jula kan bli så normal som mulig

Smitten spres hjemme hos folk, ikke på skoler eller i butikker. Kommuneoverlegen ber folk om å la være å gå på private sammenkomster. Håpet er at man skal slippe å innføre strengere retningslinjer i jula.