Gå til sidens hovedinnhold

Vi mister 60–80 gode ambassadører for Gudbrandsdalen, årlig

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Til nå har jeg trodd at vi har et demokratisk system som ivaretar allmenne interesser og fellesskapets midler, ve og vel. Et system hvor de folkevalgte er en garanti for og kvalitetssikrer det saksbehandlere gjør. Når administrasjonen i fylket ikke ser lenger enn til Mjøsbrua, må politikerne gjenopprette balansen.

Hva skjer når fylkesadministrasjonen bevisst gir feilinformasjon, og grunnlaget for forslag i beste fall er upresist?

Da tar våre folkevalgte i fylkestinget avgjørelser på feil grunnlag. Dette vil de gjøre dersom de godkjenner administrasjonens forslag til vedtak i saken om Ringebu og Toten Folkehøgskoler. Konsekvensen vil være at bl.a. Ringebu Folkehøgskole legges ned, 13 ansatte står uten jobb og vi mister 60–80 gode ambassadører for Gudbrandsdalen, årlig.

Hvordan rimer dette med Innlandets visjon som politikerne skal ha som ledesnor?

Innlandet ønsker å være «et fylke med sterke røtter og store drømmer, med en ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv.»

Ringebu Folkehøgskole ble stiftet i 1876 og må sies å ha solide røtter i Gudbrandsdalen. Vi er aktive som frivillige under store mesterskap, bidrar lokalt med aktivitetsdager for skolene i Ringebu, pusser opp grå vegger med gatekunst og rekrutterer mange elever til reiselivsnæringen i hele Gudbrandsdalen. Vi burde passe perfekt inn i den visjonen!

I tillegg gjør vi en positiv forskjell for mange ungdommer som trenger å bli sett, mestre, få utfordringer og veiledes inn i studieliv og arbeidsliv.

Ringebu Folkehøgskole er en stor arbeidsplass i en liten kommune, og akkumulerer mye aktivitet og inntekt til et lite sted.

Vi må, som andre virksomheter, akseptere kutt i budsjett når det er nødvendig. Det vi ikke forstår, er grunnen til at administrasjonen i Innlandet Fylke ikke ønsker å drive to av de beste folkehøgskolene i landet.

Forslaget fra administrasjonen går ut på å overdra virksomheten 1. august 2022. Det innebærer også en fraskrivelse av arbeidsgiveransvaret for alle ansatte, siden det ikke står noen klare til å overta på de betingelsene som ligger til grunn.

Dersom fylkestingets politikere godkjenner det vedtaket som er lagt fram av administrasjonen, får dette dramatiske konsekvenser for skolen, elever og ansatte. Er det dette dere fylkestingspolitikere vil?

Christine Teige, Sør-Fron, adjunkt